Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Voucher Τουρισμού 2016- β' κύκλος

Υποβολή αιτήσεων για τον β' κύκλο του προγράμματος "Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας"

Πλαϊνό μενού

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, σε σύμπραξη, ως συνεργάτες- συνδικαιούχοι, ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον β' κύκλο του προγράμματος «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ


ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 994 απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 5.656 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δηλώστε Συμμετοχή

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από 11/03/2016 έως 10/04/2016 στις 24:00.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών    
 • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 420 ωρών σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας  
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος με σκοπό την μετατροπή της θέσης πρακτικής άσκησης σε θέση εξαρτημένης εργασίας  
 • Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα της θέσης πρακτικής

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι:

 • Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), 400€ για την θεωρητική κατάρτιση και 2.058€ για την πρακτική άσκηση    
 • Για αποφοίτους Υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας: 2.248€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), 400€ για την θεωρητική κατάρτιση και 1.848€ για την πρακτική άσκηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:

 • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας 
 • Βαθμός πτυχίου
 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό
 • Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
 • Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας    

Για αποφοίτους Υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας:

 • Ηλικία υποψηφίου
 • Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
 • Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας
 • Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»
 • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Η EPSILON NET συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο του τουρισμού, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας θέσεις πρακτικής άσκησης στις ειδικότητες που σας ενδιαφέρουν!

Ελάτε τώρα στην EPSILON NET ώστε οι έμπειροι σύμβουλοι εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας να σας βοηθήσουν με την υποβολή της αίτησης  και να σας καθοδηγήσουν σωστά προκειμένου να επιλέξετε την κατάλληλη θέση πρακτικής! 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στην παρούσα δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Δηλαδή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτωνεπιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες όμως δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο.

Ποιο συγκεκριμένα, πρέπει απαραίτητα να εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ 08: 49, 50, 51, 52, 55, 56, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93 και 94. Για τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που υπάγονται στον ΣΤΑΚΟΔ 94 "Δραστηριότητες οργανώσεων" θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τον τουριστικό κλάδο.

Αντιστοιχία αριθμού εργαζομένων επιχείρησης και ασκούμενων πρακτικής άσκησης:

 • Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-4 εργαζόμενους, μπορεί να τοποθετηθεί ένας (1) ασκούμενος πρακτικής άσκησης
 • Σε επιχειρήσεις ετήσιας λειτουργίας που απασχολούν από 5 εργαζόμενους και πάνω, ο μέγιστος αριθμός ασκούμενων πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων.
 • Σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας που απασχολούν από 5 εργαζόμενους και πάνω, ο μέγιστος αριθμός ασκούμενων πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι ίσος με το 50% του αριθμού των απασχολουμένων της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:

 • Για την Αθήνα, με την κα Στέλλα Διαμάντη στο τηλέφωνο 211 5007000 (εσωτ. 2711) και στο e-mail: console.ath@epsilonnet.gr
 • Για την Θεσσαλονίκη, με την κα Χαρά Γκουμάση στο τηλέφωνο 2310 981700 (εσωτ. 1726) και στο e-mail: h.goumasi@epsilonnet.gr

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

+ εννέα = δέκα τέσσερα

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας