Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Uninettuno MBA - Χρόνος υλοποίησης-Τόπος Διεξαγωγής

Πλαϊνό μενού

Χρόνος υλοποίησης-Τόπος Διεξαγωγής

Τα πρώτα τμήματα θα ξεκινήσουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τον Μάϊο του 2018. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μηνών (90 ECTS).

Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων που πραγματοποιούνται δια ζώσης θα λάβει χώρα στα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα του Epsilon Net College, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η διδακτική δραστηριότητα των υπολοίπων θα πραγματοποιείται μέσω  της ιστοσελίδας: www.uninettunouniversity.net , το πρώτο παγκοσμίως portal όπου η διδασκαλία πραγματοποιείται σε έξι γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Πολωνικά και Ελληνικά. 

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας