Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Τελωνειακές Διαδικασίες και Διατυπώσεις στις Διεθνείς Εμπορευματικές Συναλλαγές

Διατυπώσεις στην Εισαγωγή, Εξαγωγή & Ενδοκοινοτική Διακίνηση • INCOTERMS ® 2020 • Έγγραφα • Διαμόρφωση Τιμών Διεθνούς Πώλησης

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η ανάπτυξη παγκόσμιων δικτύων συνεργασιών και η επέκταση των αλυσίδων εφοδιασμού πέρα από εθνικά σύνορα καθιστά το διεθνές εμπόριο αναγκαία πτυχή σχεδόν όλων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, διαφορετικές νομοθεσίες και διαφορετικές εμπορικές πρακτικές το καθιστούν πιο περίπλοκο από το εγχώριο εμπόριο. Επιπλέον, η διακίνηση των εμπορευμάτων είναι πιο περίπλοκη και υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες - κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν προληπτικά από τα εμπλεκόμενα στελέχη.

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα σας εφοδιάζει με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τις διαδικασίες, την ειδική ορολογία και τις σύγχρονες πρακτικές στις διεθνείς παραδόσεις εμπορευματικών συμβολαίων. Η γνώση της ορθής χρήσης των σύγχρονων αυτών πρακτικών θα σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να εξυπηρετήσετε καλύτερα και ασφαλέστερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Πιο συγκεκριμένα, θα ενημερωθείτε για:

 • την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφησης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες
 • τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες Υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων με τα Τελωνεία
 • τον τρόπο διενέργειας των Ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με Τρίτες, μη κοινοτικές, χώρες
 • τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων
 • τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις συναλλαγές με το ΗΒ μετά το BREXIT
 • τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην επικαιροποιημένη έκδοση των Διεθνών εμπορικών Όρων INCOTERMS ® 2020
 • τις προβλέψεις των Όρων INCOTERMS ® 2020 ως προς την κατανομή των εξόδων, των εμπλεκόμενων κινδύνων και των υποχρεώσεων ανάμεσα στους συναλλασσόμενους, στο πλαίσιο μιας διεθνούς αγοραπωλησίας
 • ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά την παράδοση των εμπορευμάτων
 • το πώς διαμορφώνονται οι Τιμές στα Στάδια μιας Διεθνούς Μεταφοράς
 • το «χτίσιμο» των Τιμών (Price-structure) στον τελικό ξένο πελάτη - καταναλωτή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Εταιρείες Logistics & Μεταφορών
 • Συμβούλους Διεθνούς εμπορίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 16 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φυσική Διακίνηση Εμπορευμάτων - INCOTERMS ® 2020

 • Πότε «Παραδίδονται» τα εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
 • Οι επικαιροποιημένοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms ® 2020
 • Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2010. Με ποια ζητήματα Δεν ασχολούνται
 • Πως επιλέγονται και πως ενσωματώνονται στις Τιμές Διεθνούς πώλησης
 • Οι Υποχρεώσεις που επιβάλλουν στα συναλλασσόμενα μέρη ως προς την Μεταφορά και τον Εκτελωνισμό των εμπορευμάτων
 • Ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι υπεύθυνο για την Ασφάλιση των εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο της Μεταφοράς τους η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται;
 • Σε ποιο Σημείο της Μεταφοράς η Ευθύνη Παράδοσης των εμπορευμάτων αλλάζει χέρια, περνώντας από τον Πωλητή στον Αγοραστή;
 • Μεταφορείς, Ασφαλίσιμο Συμφέρον & Διαχείριση Απαιτήσεων
 • Διαχείριση των Φορτωτικών Εγγράφων. Ο ρόλος των Τραπεζών
 • Η τιμή στα Στάδια της Μεταφοράς. Κατηγορίες Εξαγωγικών Εξόδων
 • Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια για την καλύτερη κατανόηση των Όρων

Τελωνειακές Διαδικασίες & Διατυπώσεις

 • Τελωνειακή Νομοθεσία: Ενωσιακός & Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Κοινοτικό Δασμολόγιο (TARIC)
 • Κανονικές & απλουστευμένες διαδικασίες στην εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Κανονική & απλουστευμένη Διασάφηση, διαδικασία Τελωνισμού
 • Διαδικασία Τελωνισμού στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου
 • Καταγωγή εμπορευμάτων: Κανόνες Καταγωγής, Πιστοποιητικά Προτιμησιακής & Μη Προτιμησιακής Καταγωγής (EUR 1, EUR-MED, Certificate of Origin)
 • Τελωνειακά Καθεστώτα και διαδικασίες: Ενεργητική και παθητική Τελειοποίηση, Αποθήκη Αποταμίευσης, Τελωνειακή αποθήκευση (καθεστώς 07)
 • Επίκαιρα θέματα: BREXIT: Αλλαγές στις διαδικασίες εισαγωγής & εξαγωγής από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο - Αλλαγές στη διακίνηση υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης εμπορευμάτων - Δήλωση Καταγωγής
 • Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorised Economic Operator-ΑΕΟ). Πλεονεκτήματα - διαδικασία χορήγησης της Άδειας ΑΕΟ
 • Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Δηλωτικές υποχρεώσεις στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις - παραδείγματα. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING) και INTRASTAT
 • Τριγωνικές Συναλλαγές - παραδείγματα ενδοκοινοτικών και διεθνών συναλλαγών

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

+ οκτώ = δέκα εφτά

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας