Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου φυσικών προσώπων και Εισοδημάτων από Επιχειρηματική δραστηριότητα

Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) - Ενδικοφανής Προσφυγή

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Την τελευταία πενταετία, έχουν τροποποιηθεί οι μέθοδοι φορολογικού ελέγχου που χρησιμοποιεί η Α.Α.Δ.Ε. και επίκεντρο του ελέγχου έχει γίνει το φυσικό πρόσωπο, σε αντίθεση με το προϋφιστάμενο καθεστώς, όπου βασικό υποκείμενο του ελέγχου αποτελούσε η επιχείρηση. Ήδη, με την Απόφαση Α.1008/2020 της Α.Α.Δ.Ε. οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου έχουν συμπεριλάβει και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.    

Η νέα αυτή προσέγγιση των ελεγκτικών υπηρεσιών, το χρησιμοποιούμενο αυτοματοποιημένο λογισμικό όσον αφορά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και η αναγκαιότητα εκμάθησης τεχνικών βασιζόμενων σε συγκεκριμένα υποδείγματα, κάνουν αναγκαίες τις γνώσεις που θα αποκτηθούν από το συγκεκριμένο σεμινάριο, ειδικά από επαγγελματίες με νομική μόνο παιδεία, οι οποίοι εξ’ αντικειμένου δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να ανταπεξέλθουν σε φορολογικές εκθέσεις με αναλύσεις περίπλοκων οικονομικών στοιχείων.    

Είναι σίγουρο ότι μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι επαγγελματίες νομικοί και οικονομολόγοι θα μπορούν να συντάξουν τεκμηριωμένες ενδικοφανείς προσφυγές, τα δε φυσικά πρόσωπα θα γνωρίζουν τους φορολογικούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Δικηγόρους με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 8 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανάλυση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου

 • Οι τρεις μέθοδοι των τεχνικών ελέγχου για την προσαύξηση περιουσίας φυσικών προσώπων. ( Αναλυτικοί πίνακες σε excel)
 • Γενικευμένος πίνακας και των τριών μεθόδων σε σχέση με το υπόλοιπο των τραπεζικών καταθέσεων
 • Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Ανάλυση των τεχνικών ελέγχου προσαύξησης περιουσίας φυσικών προσώπων
 • Η μέθοδος της αρχής των αναλογιών (παραδείγματα)
 • Η μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (παραδείγματα)
 • Το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογουμένου
 • Σχηματισμός αρχικού αποθέματος (πίνακας και νομολογία) Οι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί (πίνακας και νομολογία)
 • Η αξιοποίηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών από τη Φορολογική Αρχή (Παράθεση πινάκων με κινήσεις του συνόλου των λογαριασμών του ελεγχόμενου και εφαρμογή φίλτρων στο Excel ώστε να γίνεται ταυτοποίηση και αντιστοίχηση καταθέσεων και αναλήψεων)
 • Τα εμβάσματα εξωτερικού (Αναλύονται κεφάλαια από την σχετική εγκύκλιο που αφορούν κάλυψη των ποσών των εμβασμάτων)
 • Η Παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων  

Πόθεν Έσχες

 • Ο αρχικός νόμος 3213/2003 όπως ισχύει σήμερα
 • Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
 • Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων
 • Ο  Ν. 4571/2018 περί πόθεν έσχες
 • Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης (ποινές)
 • Τα όργανα ελέγχου των δηλώσεων
 • Ο προσδιορισμός του κόστους ζωής  από της Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
 • Υπόδειγμα δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Η ενδικοφανής προσφυγή

 • Ιστορική αναδρομή και νομοθετικό πλαίσιο
 • Το υποχρεωτικό της ενδικοφανούς προσφυγής και το απαράδεκτο της άμεσης προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια
 • Σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν – Χρονικά περιθώρια
 • Η Αναστολή καταβολής του καταλογισθέντος ποσού – Η Ανεπανόρθωτη βλάβη
 • Ο ψηφιακός φάκελος της ενδικοφανούς προσφυγής
 • Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών - Διαδικασίες Υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγής 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

εφτά + = δέκα έξι

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας