Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Σημεία Ελέγχου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), ΣΕΠΕ

Σύννομοι τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισης εργατικών & ασφαλιστικών θεμάτων –Κυρώσεις – Πρόστιμα. Ενστάσεις - Προσφυγές

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Πλήρης Ανάλυση των σημείων Ελέγχου ΕΦΚΑ. Παρουσίαση των τρόπων αποτελεσματικής Διαχείρισης εργατικών Ασφαλιστικών θεμάτων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημεία Ελέγχου. Σύννομοι τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισης

 • Επιπτώσεις από τη μη καταβολή  αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
 • Το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας ως στοιχείο ελέγχου
 • Συμψηφισμός  στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων και σύννομη αποτύπωση τους  στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας
 • Το πλαίσιο  αναγνώρισης  του χρόνου της Προϋπηρεσίας για αποφυγή επιβολής κυρώσεων
 • Τι πρέπει να προσεχθεί επί διακεκομμένου ωραρίου εργασίας
 • Το πλαίσιο σύννομης χορήγησης διαλείμματος
 • Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής και πως μπορεί να αντιδράσει ένας εργαζόμενος που θίγεται το εργασιακό του καθεστώς
 • Η  Ατομική Σύμβαση Εργασίας  και τα στοιχεία που περιλαμβάνει ως μέσο πρόληψης επιβολής κυρώσεων  Απασχολούμενος με περισσότερες της μίας ειδικότητες.
 • Τρόποι διαχείρισης  Απασχολούμενος με περισσότερες της μίας επιχειρήσεις. Τρόποι διαχείρισης 
 • Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
 • Τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης
 • Τρόπος υπολογισμού  αποδοχών επί Μερικής Απασχόλησης.
 • Η διαφορά υπολογισμού μεταξύ ΙΚΑ & ΣΕΠΕ
 • Κυρώσεις επί  εντοπισμού απασχόλησης μερικώς απασχολούμενου   εκτός ωραρίου εργασίας
 • Ο χειρισμός της άδειας Άνευ Αποδοχών και οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ
 • Αποζημίωση αποχωρούντων με προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης
 • Τι πρέπει να προσεχθεί. Ποια έντυπα συμπληρώνονται
 • Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ   παραρτημάτων. Πώς αντιμετωπίζεται
 • Οριστική αποχώρηση  του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση. Ποιο το διαδικαστικό πλαίσιο
 • Ποια τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης. Τι πρέπει να προσεχθεί σε τυχόν έλεγχο εκτός ωραρίου εργασίας
 • Το  Βιβλίο υπερωριών και το βιβλίο αδειών ως στοιχεία ελέγχου.  Σύννομος τρόπος τήρησης τους
 • Η Συμπλήρωση του Εντύπου Ε11 ως μέσο πρόληψης επιβολής κυρώσεων
 • Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες . Το πλαίσιο σύννομης διαχείρισης από τη σκοπιά του ελέγχου
 • Το πλαίσιο της  τεκμαρτής ασφάλισης για αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές
 • Η υποχρέωση ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολούμενων σε Θέαμα & Ακρόαμα

Κυρώσεις – Πρόστιμα. Ενστάσεις - Προσφυγές

 • Το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων βάσει της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011
 • Επιβαλλόμενα πρόστιμα σε επιχείρηση κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του  Επιθεωρητή Εργασίας
 • Κυρώσεις επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού (Αδήλωτη εργασία) με τις διατάξεις άρθρων 5-8 , Ν.4554/2018
 • Ποια πρόστιμα επιβάλλονται  για την μη αναγγελία ή την  εκπρόθεσμη  αναγγελία  οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού - Ε5 ·         Ποια στοιχεία αποτελούν κατά το ΙΚΑ αποδεικτικά διακοπής σύμβασης εργασίας
 • Πρόσκληση  σε εργοδότες για παροχή εξηγήσεων
 • Γραπτές εξηγήσεις
 • Ένσταση προς την αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή  (ΤΔΕ) του ΙΚΑ
 • Προσφυγή κατά της απόφασης της ΤΔΕ του ΙΚΑ
 • Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α.  άρθρο 95, N. 4387/2016
 • Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
 • Άσκηση αίτησης θεραπείας 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας