Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Διαχείριση Ρευστότητας Επιχειρήσεων

Σε συνδυασμό με Πιστωτική Πολιτική και Αυτοματοποίηση Είσπραξης Απαιτήσεων, Μορφές Χρηματοδότησης και Αναπτυξιακά Προγράμματα μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ, στη διαχείριση πιστωτικής πολιτικής και στη διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης, πάγια, factoring, leasing και λοιπά επιχορηγούμενα προγράμματα χρηματοδοτήσεων).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Βασικό σημείο αναφοράς  η λειτουργία της επιχείρησης
 • Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων επιχείρησης
 • Λειτουργία απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος
 • Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ
 • Χρηματοδοτική ισορροπία επιχείρησης
 • Ανάλυση πινάκων ισορροπίας
 • Διαχείριση περιουσίας
 • Έννοια κερδών και ζημιών επιχείρησης
 • Ρευστότητα 
 • Α.    Με καταβολή κεφαλαίων των μετόχων ή εταίρων
 • Β.     Με τραπεζικό δανεισμό
 • Γ.     Με την υιοθέτηση κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής
 • Καθορισμός πιστωτικής πολιτικής
 • Ύπαρξη πιστωτικής πολιτικής και συναλλακτικό κύκλωμα
 • Απλές μορφές πιστωτικής πολιτικής
 • Έννοια και διαχείριση μεταχρονολογημένων επιταγών
 • Διαχείριση πιστωτικής πολιτικής
 • Διαχείριση είσπραξης ανοιχτών υπολοίπων τιμολογίων – Τρόποι παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο – Προγράμματα υποστήριξης
 • Οργανωμένη μορφή πιστωτικής πολιτικής
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω τραπεζών
 • Σημερινή αντιμετώπιση τραπεζών για χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 • Σημεία προσοχής Διοίκησης, Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίου των επιχειρήσεων για την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων  και της συνολικής εικόνας  των επιχειρήσεων βάσει ΕΛΠ
 • Χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης
 • Παραγωγικό Κύκλωμα και διαπίστωση του κεφαλαίου κίνησης
 • Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης 
 • Χρηματοδότηση για πάγια
 • Κυριότερα σημεία εξέτασης για λήψη δανείων από τράπεζες
 • Κυριότεροι αριθμοδείκτες για  διάγνωση πιστωτικού κινδύνου
 • Κανόνες βελτίωσης αποτελεσμάτων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

+ τέσσερα = οκτώ

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας