Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Advanced Microsoft Office

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Advanced Microsoft Word

Η Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών μορφοποίησης παραγράφων, κειμένου, στηλών και πίνακα, μετατροπή κειμένου σε πίνακα και αντίστροφα, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, λεζάντες, πίνακες περιεχομένων, ευρετήρια, αναφορές, δημιουργία πεδίων, φορμών, προτύπων, δημιουργία και χρήση μακροεντολών, προχωρημένες τεχνικές συγχώνευσης αλληλογραφίας, χρήση λειτουργιών σύνδεσης και ενσωμάτωσης δεδομένων, αναθεώρηση, κοινή χρήση εγγράφων, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα, υδατογραφήματα, ενότητες, κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Advanced Microsoft Excel

Το πρόγραμμα Excel είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας λογιστικών φύλλων με το οποίο μπορούμε εύκολα να δημιουργούμε πίνακες, να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μας με την χρήση απλών αλλά και πιο πολύπλοκων τύπων και συναρτήσεων, να δημιουργούμε γραφικές παραστάσεις των δεδομένων και να καταχωρούμε και να διαχειριζόμαστε (ταξινομούμε, φιλτράρουμε, αναζητούμε) με ευκολία τα δεδομένα σε απλές λίστες. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση μετά και την απόκτηση προχωρημένων γνώσεων Excel, να αυξήσουν κατακόρυφα την παραγωγικότητα τους, καθώς και να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο στα καθημερινά εργασιακά τους project. 

Advanced Microsoft PowerPoint

Οι χρήστες που δεν διαθέτουν γνώσεις σχετικές με τις Παρουσιάσεις αλλά και σε εξοικειωμένους χρήστες που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους ώστε να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής Παρουσιάσεων MS PowerPoint.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Πωλητές
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές HR
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων
 • Στελέχη Δ/νσης Προμηθειών
 • Στελέχη Διαχείρισης Παραγγελιών & Μεταφορών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 7 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 28 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ADVANCED MICROSOFT WORD

Μορφοποίηση εγγράφου

 • Παραπομπές
 • Εικόνες και σχήματα
 • Λεζάντες
 • Υποσημειώσεις
 • Αναφορές
 • Στήλες
 • Σχήματα και υδατογραφήματα
 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα
 • Εργασία με πρωτεύον και δευτερεύοντα έγγραφα
 • Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας

Συγχώνευση αλληλογραφίας

 • Δημιουργία βασικού εγγράφου
 • Δημιουργία αρχείου δεδομένων
 • Δημιουργία ετικετών αλληλογραφίας
 • Δημιουργία φόρμας επιστολών

Πίνακες

 • Ταξινόμηση
 • Υπολογισμός δεδομένων
 • Εισαγωγή πίνακα από ExcelΓραφήματα
 • Δημιουργία και τροποποίηση γραφήματος
 • Εισαγωγή δεδομένων σε γράφημα

Ευρετήρια και Πίνακες

 • Δημιουργία Πίνακα Περιεχομένων
 • Δημιουργία Ευρετηρίου
 • Δημιουργία Πίνακα Εικόνων

Μακροεντολές

 • Καταγραφή, διόρθωση και εκτέλεση εντολής
 • Αντιγραφή, μετονομασία και διαγραφή μακροεντολής

Φόρμες και Προστασία Εγγράφου

 • Δημιουργία και τροποποίηση φόρμας
 • Εφαρμογή κωδικού προστασίας στο έγγραφο

ADVANCED MICROSOFT EXCEL

 • Μορφοποίηση υπό Όρους Conditional Formatting
 • Φιλτράρισμα Δεδομένων Data Filtering
 • Ονόματα περιοχών με τον Name Manager
 • Συναρτήσεις αναφοράς - (VLookup, HLookup, XLookup Index, Match, Address, Choose, Transpose)
 • Λογικές Συναρτήσεις (IF-OR-AND)
 • Οικονομικές Συναρτήσεις PMT PPMT, IPMT
 • Άλλες χρήσιμες συναρτήσεις (Sumproduct, SubTotal, Sumif)
 • Στατιστικές συναρτήσεις (Count, Counta, Countif, Average, Averageif)
 • Συναρτήσεις Excel (Sumlfs, Countlfs, Iferror)
 • Συναρτήσεις διαχείρισης ημερομηνιών (Date, Eomonth)
 • Καταγραφή με τον Macro Recorder και επεξεργασία Μακροεντολών
 • Ανάθεση πλήκτρων συντόμευσης σε μακροεντολές Ανάλυση Υποθέσεων
 • Πίνακας Δεδομένων μιας μεταβλητής
 • Πίνακας Δεδομένων δύο μεταβλητών 
 • Σενάρια Scenario manager
 • Αναζήτηση Στόχου Goal Seek
 • Επίλυση Solver
 • Ανάλυση Διπλότυπων εγγραφών σε Πίνακες
 • Εισαγωγή & Επεξεργασία δεδομένων λογιστικών προγραμμάτων από αρχείο ASCII
 • Συνδέσεις Πινάκων με άλλα Φύλλα και Αρχεία
 • Διαχείριση Εκτυπώσεων
 • Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα και Γραφήματος ( Pivot Table & Pivot Chart )

ADVANCED MICROSOFT POWERPOINT

Το Περιβάλλον εφαρμογής παρουσιάσεων

 • Χειρισμός παρουσιάσεων
 • Δημιουργία, άνοιγμα, Κλείσιμο, Αποθήκευση παρουσίασης
 • Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπου ή/και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα
 • Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων
 • Δημιουργία νέου προτύπου

Περιβάλλον της εφαρμογής παρουσιάσεων

 • Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων
 • Εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων προβολών παρουσίασης
 • Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ)
 • Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής: Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα αποθήκευση παρουσιάσεων, όνομα χρήση

Βοηθητικές λειτουργίες

 • Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής
 • Εμφάνιση και απόκρυψη των γραμμών εργαλείων
 • Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς
 • Ορθογραφικός έλεγχος του κειμένου

Σχεδίαση παρουσίασης

 • Πρότυπα σχεδίασης και Υπόδειγμα διαφανειών
 • Εφαρμογή προτύπου σχεδίασης σε μια παρουσίαση
 • Εισαγωγή, απαλοιφή εικόνας, έτοιμων γραφικών, αντικειμένου σχεδίασης στο υπόδειγμα διαφανειών
 • Προσθήκη κειμένου, αρίθμησης, ημερομηνίας υποσέλιδου διαφανειών
 • Εμφάνιση, απόκρυψη διαφανειών παρουσίασης
 • Εισαγωγή διαφανειών από άλλη παρουσίαση
 • Εισαγωγή αρχείου επεξεργασίας κειμένου σε μία παρουσίαση
 • Ρύθμιση του φόντου των διαφανειών χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές (διαβάθμιση, υφή, μοτίβο, εφέ γεμίσματος)

Επεξεργασία κειμένου, Εικόνων και Αντικειμένων

 • Επεξεργασία  - Μορφοποίηση κειμένου
 • Εισαγωγή κειμένου σε διαφάνεια, σε σημειώσεις ομιλητή
 • Διόρθωση, απαλοιφή κειμένου
 • Αυτόματη εναλλαγή πεζών  κεφαλαίων σε κείμενο
 • Τροποποίηση στυλ κουκκίδων, αρίθμησης λίστας
 • Ρύθμιση αποστάσεων γραμμών σε λίστα κειμένου με αρίθμηση ή κουκκίδες
 • Εισαγωγή εικόνας από αρχείο, έτοιμου γραφικού από τη συλλογή της εφαρμογής στη διαφάνεια
 • Αλλαγή μεγέθους εικόνων, γραφικών
 • Σχεδίαση αντικειμένων από τα διαθέσιμα εργαλεία της εφαρμογής (Γραμμές, βέλη, ορθογώνια, κύκλοι, ελλείψεις, πλαίσια κειμένου κλπ)
 • Μορφοποίηση αντικειμένων σχεδίασης: χρώμα γεμίσματος, χρώμα, πάχος και στυλ περιγράμματος, εφαρμογή σκίασης
 • Περιστροφή, αναστροφή αντικειμένων σχεδίασης

Προβολή παρουσίασης και εκτυπώσεις

 • Επαύξηση παρουσίασης
 • Εφαρμογή εφέ κίνησης σε κείμενο, εικόνες απ' τα διαθέσιμα της εφαρμογής
 • Προσθήκη εφέ εναλλαγής μεταξύ των διαφανειών της παρουσίασης

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

δύο + τρία =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας