Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ποιες Νομοθετικές αλλαγές έφεραν οι νέοι νόμοι για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Ανάλυση όλων των σημείων του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ΑΕ (Ν 4548/2018) καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο της ΕΠΕ με τον Ν 4541/2018.

Παρουσίαση της ΠΟΛ 1223/ 29.12.2017 όπως ισχύει μετά την ΠΟΛ  1116/2018 και την ΠΟΛ. 1188/2018

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το νέο νομικό πλαίσιο της ΑΕ  

 • Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης
 • Σύσταση της ΑΕ και τροποποιήσεις του καταστατικού
 • Ακυρότητα εταιρίας
 • Μετοχικό κεφάλαιο
 • Εκδιδόμενοι από την εταιρία τίτλοι
 • Διοικητικό συμβούλιο (εκλογή μελών, μονομελές διοικητικό όργανο, λειτουργία, ευθύνη, εταιρική αγωγή, ελαττωματικές αποφάσεις, συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα πρόσωπα, αμοιβές)
 • Γενική συνέλευση (αρμοδιότητες, σύγκλιση, πλειοψηφία, λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση, ελαττωματικές αποφάσεις)
 • Δικαιώματα μειοψηφίας. Ενώσεις μετόχων
 • Λογιστικές διατάξεις
 • Λύση και εκκαθάριση  

ΙΙΙ. Οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της ΕΠΕ

 •  Σύσταση, επωνυμία, διάρκεια, δημοσιότητα
 • Εταιρικό κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια
 • Συνέλευση των εταίρων
 • Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης
 • Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών
 • Έξοδος εταίρου
 • Λύση της εταιρίας και εκκαθάριση. Αναβίωση
 • Υποκαταστήματα και πρακτορεία αλλοδαπών εταιριών
 • Δικονομικές διατάξεις  

IV. Συμπεράσματα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας