Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ποιες Νομοθετικές αλλαγές έφεραν οι νέοι νόμοι για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Ανάλυση όλων των σημείων του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ΑΕ (Ν 4548/2018) καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο της ΕΠΕ με τον Ν 4541/2018.

Παρουσίαση της ΠΟΛ 1223/ 29.12.2017 όπως ισχύει μετά την ΠΟΛ  1116/2018 και την ΠΟΛ. 1188/2018

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το νέο νομικό πλαίσιο της ΑΕ  

 • Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης
 • Σύσταση της ΑΕ και τροποποιήσεις του καταστατικού
 • Ακυρότητα εταιρίας
 • Μετοχικό κεφάλαιο
 • Εκδιδόμενοι από την εταιρία τίτλοι
 • Διοικητικό συμβούλιο (εκλογή μελών, μονομελές διοικητικό όργανο, λειτουργία, ευθύνη, εταιρική αγωγή, ελαττωματικές αποφάσεις, συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα πρόσωπα, αμοιβές)
 • Γενική συνέλευση (αρμοδιότητες, σύγκλιση, πλειοψηφία, λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση, ελαττωματικές αποφάσεις)
 • Δικαιώματα μειοψηφίας. Ενώσεις μετόχων
 • Λογιστικές διατάξεις
 • Λύση και εκκαθάριση  

ΙΙΙ. Οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της ΕΠΕ

 •  Σύσταση, επωνυμία, διάρκεια, δημοσιότητα
 • Εταιρικό κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια
 • Συνέλευση των εταίρων
 • Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης
 • Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών
 • Έξοδος εταίρου
 • Λύση της εταιρίας και εκκαθάριση. Αναβίωση
 • Υποκαταστήματα και πρακτορεία αλλοδαπών εταιριών
 • Δικονομικές διατάξεις  

IV. Συμπεράσματα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

εννέα + = δώδεκα

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας