Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ναυτιλιακή Λογιστική και Φορολογία

Το τρέχον καθεστώς των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Πλήρης αναφορά στο ισχύον καθεστώς των Ναυτιλιακών  Επιχειρήσεων μετά και τις αλλαγές στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ανάλυση σχέσεων Διαχειρίστριας Εταιρείας με Πλοιοκτήτριες Εταιρείες
 • Πρακτικά θέματα τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων γραφείων εγκαταστημένων στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 89/67 καθώς και το Νόμο 27/75.
 • Φορολόγηση πλοίων υπό ελληνική σημαία. Ερμηνεία Ν. 27/75 υποβολή δηλώσεων Ηλεκτρονικά.
 • Φορολόγηση Τουριστικών πλοίων – Ερμηνεία Ν. 4256/2014.
 • Φορολόγηση πλοίων αναψυχής Ναυτικές εταιρείες πλοίων αναψυχής - Ν.Ε.Π.Α. (Ν. 3183/03).
 • Ναυτικές Εταιρείες – Ερμηνεία Ν. 959/79.
 • Φορολογία Ναυτικών – αξιωματικών, κατώτερο πλήρωμα.
 • Απαλλαγές από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν 2859/00 μετά τις τελευταίες αλλαγές. Έννοια του πλοίου ανοικτής θαλάσσης.
 • Ειδικά θέματα Φ.Π.Α. (Παραδείγματα – Εφαρμογές).
 • Διαδικασίες – Έλεγχοι επιστροφής Φ.Π.Α.. Χρόνος παραγραφής – Φ.Π.Α. Έντυπο Φ2 – Συμπλήρωση όλων των εντύπων με πρακτικά παραδείγματα.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας