Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - (myDATA) για όλες τις Επιχειρήσεις!

Αποκωδικοποίηση των διατάξεων και εφαρμογή βήμα – βήμα της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων! MyData στην Πράξη - Epsilon SMART

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ ενημερώνονται ήδη από τις επιχειρήσεις!

Οι ρόλοι, τα κανάλια διαβίβασης, οι προθεσμίες και οι ιδιαιτερότητες απαιτούν μελέτη και κατανόηση.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη, ανάλυση, τόσο του νομικού πλαισίου, όσο και της διαδικασίας διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA από τις επιχειρήσεις και τα Λογιστικά γραφεία έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι, να είναι πλήρως ενημερωμένοι.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
 • Επιχειρηματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Τι είναι η πλατφόρμα Mydata και τι παρακολουθεί. 
 • Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία που την απαρτίζουν.
 • Τι εγγράφουμε στα ηλεκτρονικά βιβλία; Περιγραφή των τριών φάσεων εργασιών.
 • Τι περιλαμβάνουν οι τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών; Ανάλυση των 17 ειδών τυποποιήσεων.
 • Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι συνόψεις. Ποιοι θα χρησιμοποιούν την ειδική πλατφόρμα  καταχώρησης.
 • Ποιο είναι το περιεχόμενο του αναλυτικού και του συγκεντρωτικού βιβλίου της Mydata.
 • Πως θα αποκτάται και πότε θα εξασφαλίζεται ο ΜΑΡΚ;
 • Ποιοι είναι οι ρόλοι του εκδότη και του λήπτη των παραστατικών στη Mydata με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Παράλειψη διαβίβασης – διαδικασία ελέγχου, κυρώσεις, υποχρεώσεις αντισυμβαλλομένων
 • Ροή της διαδικασίας από τον εκδότη του παραστατικού μέχρι και τις συμφωνίες των αρχείων της Mydata με τα λογιστικά μας βιβλία.
 • Πρακτικές εφαρμογές της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας, καθώς και αναφορά στις οντότητες που εξαιρούνται σύμφωνα με την Α 1138/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τρόπος ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων από τα πιστωτικά ιδρύματα και την τράπεζα της Ελλάδος καθώς και την ΕΥΔΑΠ – ΔΕΗ, πάροχοι κλπ. στην πρώτη φάση εφαρμογής με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Τρόπος ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων από τις Ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς και τα Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σύλλογοι, Σωματεία, κλπ.).

My Data στη Πράξη

Epsilon Smart - Επίδειξη από το πρόγραμμα για:

 • Έκδοση Παραστατικών και απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA.
 • Δυνατότητα λήψης και αποστολής Παραστατικών από και προς την πλατφόρμα του myDATA.
 • Μαζικές ενέργειες μετασχηματισμού και αποστολής των παραστατικών και των χαρακτηρισμών.
 • Αυτόματη συσχέτιση Παραστατικών myDATA με Λογιστικές Εγγραφές

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

δύο + ένα =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας