Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Microsoft Project 2016

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και τις δυνατότητες του Microsoft Project ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Η χρήση του λογισμικού MS Project μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης έργου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Αξιολογούν έργα και προγράμματα
 • Προγραμματίζουν με βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση ενός έργου
 • Παρακολουθούν και να διαχειρίζονται ένα έργο

*Οι Συμμετέχοντες, θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το Πρόγραμμα Ms Project στον Υπολογιστή τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Πωλητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
 • Επιχειρηματίες
 • Δυνητικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Διευθυντές τμήματος εξυπηρέτησης πελατών
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)
 • Τεχνικούς Διευθυντές (ΙΤ Managers, CTO’s)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 16 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή Ορισμοί

 • Χρησιμότητα του MS Project
 • Το περιβάλλον της εφαρμογής
 • Προβολές του MS Project
 • Δημιουργία αρχείου χρονοδιαγράμματος έργου
 • Αναζήτηση βοήθειας  

Δημιουργία και προσθήκη ημερολογίου έργου.

 • Καθορισμός εργάσιμων ημερών
 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας
 • Εφαρμογή ημερολογίου στο έργο   

Προσθήκη εργασιών στο αρχείο χρονοδιαγράμματος έργου

 • Προσθήκη εργασίας
 • Επεξεργασία κειμένου σε κελί
 • Μετακίνηση & αντιγραφή εργασίας
 • Εισαγωγή και διαγραφή εργασίας
 • Το παράθυρο Task Information  

Εισαγωγή εκτίμησης διάρκειας των εργασιών

 • Διάρκεια, δουλειά, μονάδες εργασίες
 • Εργασίες ορόσημα Προσθήκη περιοδικής εργασίας
 • Προσθήκη εργασίας σύνοψης έργου

Εργασίες σύνοψης και δευτερεύουσες εργασίες Εργασία σύνοψης έργου

 • Εργασίες σύνοψης και δευτερεύουσες εργασίες
 • Εργασία σύνοψης έργου  

Διάρθρωση εργασιών

 • Δομή Διάσπασης Εργασιών (Work Breakdown Structure)  

Σύνδεση εξαρτημένων εργασιών

 • Σχέσεις εργασιών
 • Χρόνος επίσπευσης και χρόνος καθυστέρησης  

Λεπτομέρειες εργασιών

 • Προσθήκη σημειώσεων στις εργασίες
 • Περιορισμοί εργασιών
 • Ορισμός προθεσμίας εργασιών
 • Προσθήκη υπερσύνδεσης σε εργασία   

Δημιουργία Πόρων

 • Εισαγωγή νέων πόρων
 • Δημιουργία ημερολογίου πόρων

Ανάθεση πόρων

 • Αρχική ανάθεση πόρων
 • Ανάθεση πρόσθετων πόρων
 • Τύποι εργασιών  

Επίλυση αντιφάσεων κατά τον προγραμματισμό των πόρων

 • Εμφάνιση πληροφοριών απασχόλησης πόρων
 • Εξισορρόπηση πόρων  

Ολοκλήρωση προγραμματισμού έργου

 • Εμφάνιση κρίσιμης διαδρομής
 • Ελάττωση της διάρκειας του έργου
 • Έλεγχος εξόδων
 • Δημιουργία γραμμής βάσης  

Παρακολούθηση εκτέλεσης έργου

 • Εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
 • Εισαγωγή προόδου εργασιών
 • Εμφάνιση γραμμής προόδου  

Άλλες λειτουργίες

 • Εκθέσεις
 • Φίλτρα, ομαδοποίηση, επισήμανση εργασιών
 • Καταγραφή μακροεντολών
 • Αντιστοίχιση κουμπιού σε μακροεντολή

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

+ τέσσερα = οκτώ

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας