Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Υπολογίστε την Μισθοδοσία με 12 κινήσεις! Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία & Εργατικά

Επικαιροποιημένο με τις μεταβολές του νέου εργασιακού νόμου Ν.4808/2021

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του Εκπαιδευτικού προγράμματος: 

Η ανάλυση όλου του κυκλώματος Μισθοδοσίας. Από την πρόσληψη, την ορθή επιλογή της ΣΣΕ και των νόμιμων αποδοχών, τους μηνιαίους υπολογισμούς Μισθοδοσίας συμπεριλαμβάνοντας ασθένειες, άδειες, νυχτερινά και Κυριακές, μέχρι την διαδικασία αποχώρησης ή απόλυσης.

Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος πραγματοποιούνται μηχανογραφημένοι υπολογισμοί στην εφαρμογή Μισθοδοσίας και με χειρόγραφα παραδείγματα μαθαίνουμε να ελέγχουμε τα αποτελέσματα. 

Τέλος, δίνεται έμφαση στα έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ που προκύπτουν ως υποχρεώσεις της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του μισθολογικού έτους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 15 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα 1η: Νομοθετικό Πλαίσιο  -Αρχικοί Υπολογισμοί

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & Κατώτατος Νομοθετημένος Μισθός – Ημερομίσθιο:

 • Ισχύς Συμβάσεων εργασίας. Κλαδικές και Ομοιεπαγγελματικές Συμβάσεις. Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων και επέκταση Κλαδικών Συμβάσεων.
 • Πως αναζητούμε και επιλέγουμε τη σωστή ΣΣΕ για τους εργαζόμενους που διαχειριζόμαστε. Ποιες είναι υποχρεωτικές ΣΣΕ και πως προκύπτει ο σωστός Νόμιμος Μισθός / Ημερομίσθιο.
 • Πρακτικά παραδείγματα που απαντούν στα σημαντικά ερωτήματα: Ποια ΣΣΕ πρέπει να ακολουθήσω όταν προσλαμβάνω έναν εργαζόμενο, ποιος είναι ο Βασικός και ο Νόμιμος μισθός του και ποιες δεσμεύσεις ισχύουν σχετικά με το ωράριο εργασίας του.
 • Διάλειμμα εργασίας. Τι προβλέπεται ως ελάχιστο υποχρεωτικό και ποιες οι εναλλακτικές δυνατότητες.

Ασφάλιση:

 • Υπολογισμός ημερών ασφάλισης ανά κατηγορία εργαζόμενου (έμμισθος, ημερομίσθιος, μερικής απασχόλησης).
 • Πως αλλάζουν οι ημέρες ασφάλισης όταν υπάρχει απουσία του εργαζόμενου.
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών ημερών στις ειδικές περιπτώσεις μερικής απασχόλησης που οι ημερήσιες αποδοχές υπολείπονται την 1η ασφαλιστική κλάση.
 • Αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού ημερών ασφάλισης ανά κατηγορία.  

Μηχανογραφημένη μισθοδοσία:

 • Εισαγωγή και παραμετροποίηση εταιρείας μέσα στην εφαρμογή μισθοδοσίας. Καταχώρηση στοιχείων εταιρείας: Ασφαλιστικά, Εκπρόσωποι και  Λοιπά. Εισαγωγή υποκαταστημάτων.
 • Καταχωρήσεις και παραμετροποιήσεις εργαζομένων. Άνοιγμα έμμισθου και ημερομίσθιου και ανάλυση διαφορών.
 • Καταχώρηση, παραμετροποίηση και υπολογισμός μερικής απασχόλησης ξεχωριστά για περιπτώσεις καθημερινής και μη καθημερινής εργασίας.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εργαζόμενου μερικής απασχόλησης με τον τρόπο του ΣΕΠΕ και με τον τρόπο του ΙΚΑ. Ποιες είναι οι διαφορές και πως καταχωρούνται τα μισθολογικά του εργαζόμενου στις 2 περιπτώσεις.
 • Ποιοι είναι οι πρακτικοί τύποι υπολογισμού ανά κατηγορία εργαζόμενου (έμμισθος, ημερομίσθιος, μερική απασχόληση) και πως μπορούμε να ελέγξουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος μισθοδοσίας μαθαίνοντας να υπολογίζουμε χειρόγραφα.
 • Ωρομέτρηση Παρουσίαση - Ανάθεση ωραρίων - Προγράμματα εναλλαγής ομάδων εργασίας - Εισαγωγή από αρχείο μέσα στην εφαρμογή Hyper Μισθοδοσία – Epsilon Net.

Ενότητα 2η: Ειδικά Θέματα Υπολογισμού Μισθοδοσίας

  Άδεια, ερμηνεία, ανάλυση. Δικαιούμενες Ημέρες Αδείας - Αποδοχές αδείας – Επίδομα Αδείας – Βιβλίο Αδειών & έντυπο Ε11:

 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού δικαιούμενων ημερών αδείας, αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας.
 • Πως υπολογίζονται οι αποδοχές μη ληφθείσας αδείας και επιδόματος αδείας όταν υπάρχει διακοπή εργασίας (αποχώρηση – απόλυση) μέσα στο ημερολογιακό έτος.
 • Πως υπολογίζονται οι αποδοχές επιδόματος αδείας όταν υπάρχουν αποδοχές που προσαυξάνουν τα Δώρα και τα Επιδόματα (Κυριακές, Νυχτερινά, τακτικά bonus κτλ).

Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση:

 • Πως υπολογίζονται οι αποδοχές ασθενείας, ποια είναι τα πλαφόν και πως γίνεται η ορθή καταχώρηση μέσα στο πρόγραμμα μισθοδοσίας.
 • Τρόποι υπολογισμού ασθένειας όταν καθυστερεί το χαρτί του ΙΚΑ και πως υπολογίζεται η επιδότηση από το ΙΚΑ.
 • Καταχώρηση λοχείας, όταν δεν επιδοτείται πια από την επιχείρηση.
 • 6μηνη Προστασία Μητρότητας (Ν.3655/2008). Ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη και πως καταχωρείται στο πρόγραμμα μισθοδοσίας.
 • Καταχώρηση εργαζόμενου σε στράτευση.

Εργασία κατά τη Νύχτα ή τις ημέρες Κυριακής / Αργίας.

 • Ποια εργασία χαρακτηρίζεται νυχτερινή. Ποια τα ποσοστά προσαύξησης και ο υπολογισμός των αποδοχών κατά τις νυχτερινές ώρες.
 • Εργασία κατά την Κυριακή. Πότε επιτρέπεται και πως αμείβεται. Ποιες είναι οι αποδοχές υπολογισμού των προσαυξήσεων για την εργασία κατά την Κυριακή.
 • Ποιες είναι οι ημέρες επίσημων και προαιρετικών Αργιών. Ποια η διαφορά μεταξύ τους.

Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές.

 • Πρακτικός οδηγός για την εξεύρεση και τον χαρακτηρισμό των ωρών σε Υπερεργασία ή Υπερωρία.
 • Ποια είναι τα πλαφόν υπερωρίας ανά έτος.
 • Ποια είναι τα ποσοστά προσαυξήσεων για την υπερεργασία και την υπερωρία.
 • Έντυπο Ε8. Πότε συμπληρώνεται και πως. Εύκολη συμπλήρωση του εντύπου μέσα από την εφαρμογή μισθοδοσίας με χρήση αρχείου excel.

Δώρο Χριστουγέννων και Δώρο Πάσχα:

 • Υπολογισμός Αποδοχών, Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.
 • Διάστημα αναφοράς και καταληκτική ημερομηνία καταβολής.
 • Πως διεξάγεται ο υπολογισμός όταν υπάρχουν απουσίες ή διάφορες προσαυξήσεις από υπερωρίες, νυχτερινά Κυριακές κτλ.
 • Πως υπολογίζονται τα δώρα όταν υπάρχει διακοπή εργασίας μέσα στο ημερολογιακό έτος (αποχώρηση – απόλυση).
 • Πρακτικοί τύποι χειρόγραφου υπολογισμού των Δώρων.
 • Παραδείγματα υπολογισμών ανά περίπτωση μέσα στην εφαρμογή μισθοδοσίας. Τι πρέπει να προσέχουμε και τι να ελέγχουμε όταν έχουμε μαζικό υπολογισμό Δώρου για πολλούς εργαζόμενους.
 • Δώρα στη διαλείπουσα απασχόληση. 

Ενότητα 3η: Λοιπά Θέματα Υπολογισμού & Υποχρεώσεις προς Δ.Υ.

Αποζημίωση Απόλυσης:

 • Ανάλυση του τελευταίου νόμου περί αποζημίωση απόλυσης – 4093/2012.
 • Κατάταξη εργαζόμενου σε πίνακα Αποζημίωσης ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του στην επιχείρηση.
 • Αποζημίωση με προειδοποίηση απόλυσης.
 • Έντυπο Ε6, η συμπλήρωση του και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής. Υποβολή μέσα από την εφαρμογή.
 • Αναλυτικό παράδειγμα υπολογισμού αποζημίωσης απόλυσης.
 • Φόρος αποζημίωσης απολυόμενων. Κλίμακα και υπολογισμός.

ΦΜΥ και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

 • Φορολογική κλίμακα.
 • Υπολογισμός έκπτωσης φόρου για ετήσιες αποδοχές μέχρι 20.000€ και άνω τον 20.000€.
 • Ανάλυση διαφοράς Κανονικού τρόπου και Προοδευτικού τρόπου υπολογισμού.
 • Πρακτικό παράδειγμα υπολογισμού μηνιαίου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με τους 2 διαφορετικούς τρόπους (κανονικός – προοδευτικός).
 • ΦΜΥ στους ημερομίσθιους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1147/2018.

Υποχρεώσεις εκκαθαριστή μισθοδοσίας και καταληκτικές ημερομηνίες:

 • Μέσα από έναν πρακτικό ηλεκτρονικό οδηγό, η παρακολούθηση όλων των καταληκτικών ημερομηνιών και η ανάλυση των προστίμων σε περίπτωση εκπροθέσμου.
 • Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ. Ποια είναι τα έντυπα και πως υποβάλλονται μέσα από το πρόγραμμα μισθοδοσίας.
 • Υπόχρεοι υποβολής  εντύπων - Δυνατότητα πρόσβασης  στο Π.Σ. «Εργάνη» -  Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  έντυπα
 • Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
 • Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4
 • Έντυπο   Ε4 «Πίνακας προσωπικού»
 • Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»
 • Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)»
 • Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»
 • Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιθείσας υπερωριακής απασχόλησης»
 • Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»
 • Έντυπο Ε10« Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»
 • Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
 • Υποβολή ΑΠΔ. Έλεγχος και σημεία προσοχής!
 • Τα έντυπα μέσα από την εφαρμογή μισθοδοσίας. Αυτόματη και γρήγορη υποβολή ανά έντυπο.

   Όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν με πρακτικά παραδείγματα στην εφαρμογή Μισθοδοσίας της Epsilon Net.  

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

δύο + = τέσσερα

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας