Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2018

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και την Φορολογία Εισοδήματος

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Πλήρης Ανάλυση των Εργασίων Τέλους Χρήσης και Κλείσιμο Ισολογισμού Νομικών Προσώπων. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Αποσβέσεις ενσώματων και αύλων παγίων
 • Απογείωση αξίας πάγιων
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Λειτουργική μίσθωση
 • Αποτίμηση συμμέτοχων και χρεογράφων
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Ελλείμματα - πλεονάσματα αποθεμάτων
 • Απογραφή αποθεμάτων
 • Επισφαλείς πελάτες
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί
 • Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών
 • Επιχορηγήσεις επενδύσεων
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
 • Φορολογική αναγνώριση εξόδων
 • Παροχές σε είδος
 • Τακτοποίηση λογαριασμών πριν κλείσιμο
 • Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος
 • Διανομή κερδών – συμψηφισμός ζημιών
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Οικονομικές καταστάσεις με  Ε.Λ.Π.

Όλες οι Αλλαγές στις Νομοθετικές αλλαγές που έφεραν οι νέοι νόμοι για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε σε σχέση με το Κλείσιμο τέλους Χρήσης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

πέντε + = δέκα τρία

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας