Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2018

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και την Φορολογία Εισοδήματος

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Πλήρης Ανάλυση των Εργασίων Τέλους Χρήσης και Κλείσιμο Ισολογισμού Νομικών Προσώπων. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Αποσβέσεις ενσώματων και αύλων παγίων
 • Απογείωση αξίας πάγιων
 • Χειρισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Λειτουργική μίσθωση
 • Αποτίμηση συμμέτοχων και χρεογράφων
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Ελλείμματα - πλεονάσματα αποθεμάτων
 • Απογραφή αποθεμάτων
 • Επισφαλείς πελάτες
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί
 • Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών
 • Επιχορηγήσεις επενδύσεων
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
 • Φορολογική αναγνώριση εξόδων
 • Παροχές σε είδος
 • Τακτοποίηση λογαριασμών πριν κλείσιμο
 • Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος
 • Διανομή κερδών – συμψηφισμός ζημιών
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Οικονομικές καταστάσεις με  Ε.Λ.Π.

Όλες οι Αλλαγές στις Νομοθετικές αλλαγές που έφεραν οι νέοι νόμοι για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε σε σχέση με το Κλείσιμο τέλους Χρήσης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας