Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ο Νέος Νόμος 4646/2019 - Όλες οι Αλλαγές στον Κ.Φ.Ε - Κ.Φ.Δ. και Φ.Π.Α

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Παρουσίαση όλων των αλλαγών που προκύπτουν με τον Νόμο 4646/2019

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

 • Αλλαγές στον υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος και Φόρου Μερισμάτων
 • Αλλαγές στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ( Δαπάνες για δράσεις «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», τρόπος εξόφλησης δαπανών, κ.λπ )
 • Προσαυξημένη έκπτωση σε ορισμένες δαπάνες των επιχειρήσεων.
 • Φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς
 • Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.
 • Χειρισμός  της ωφέλειας από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους.
 • Αλλαγές για τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 • Αλλαγές στον υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος ( Φορολογικοί Συντελεστές, Μειώσεις Φόρου, Δαπάνες που πρέπει να  αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 • Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Παροχές σε είδος
 • Φορολογία των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών
 • Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων
 • Αλλαγές στην «εισφορά αλληλεγγύης»
 • Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων

Αλλαγές στη νομοθεσία Φ.Π.Α

 • Αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων
 • Υπαγωγή ειδών σε μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α.

Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 • Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών (My data)
 • Αλλαγές στο Φορολογικό Πιστοποιητικό των Ορκωτών ελεγκτών λογιστών
 • Αλλαγές  σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ένα + = εννέα

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας