Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Η Σωστή Επιλογή Προσωπικού & Αξιολόγηση Ανθρώπινων Πόρων!

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Η κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής επιλογής προσωπικού στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
 • Η εμπέδωση των σύγχρονων μεθόδων επιλογής προσωπικού, που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των ορθολογικών κριτηρίων στελέχωσης μιας θέσης εργασίας.
 • Η εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.
 • Η αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων μιας θέσης εργασίας.
 • Η κατανόηση της αναγκαιότητας ορθολογικής προσέγγισης και της δημιουργίας εργαλείων αντικειμενικής μέτρησης των επιδόσεων του προσωπικού.
 • Η συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων που θα αποκτήσουμε στην άσκηση διοίκησης, κάνοντας χρήση ενός ορθολογικού συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές HR
 • Επιχειρηματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 5 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Επιλογή
 • Αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση
 • Παρακίνηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η περιγραφή θέσης εργασίας ως εργαλείο επιλογής προσωπικού
 • Το περιεχόμενο της περιγραφής θέσης εργασίας
 • Τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής δόμησης μιας περιγραφής θέσης εργασίας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 • Πηγές άντλησης εκπαιδευμένων υποψηφίων
 • Η σύνταξη μιας αποτελεσματικής δημοσίευσης προσφοράς θέσης εργασίας
 • Συλλογή και ταξινόμηση βιογραφικών σημειωμάτων υποψηφίων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε στο βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου
 • Κριτήρια αξιολόγησης βιογραφικών υποψηφίων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης βιογραφικών υποψηφίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ο ρόλος της προσωπικής συνέντευξης στην επιλογή προσωπικού
 • Στοιχεία για την αποτελεσματική διεξαγωγή μιας συνέντευξης επιλογής προσωπικού
 • Μεθοδολογία της συνέντευξης επιλογής
 • Τί πρέπει να προσέξουμε κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής προσωπικού

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Ποιος αποφασίζει για την πρόσληψη και γιατί
 • Ο ρόλος των συμβούλων κατά την λήψη απόφασης επιλογής προσωπικού
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού: οι ενέργειες μετά τη λήψη απόφασης
 • Μετά την πρόσληψη

ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας
 • Η ιεράρχηση της δομικής σημασίας των θέσεων εργασίας
 • Η βαθμολόγηση των θέσεων εργασίας

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Προδιαγραφές απόδοσης
 • Δείκτες αποτελεσματικότητας
 • Διαδικασία ελέγχου αποτελεσμάτων

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

 • Οι όροι τοι παιχνιδιού
 • Τα εργαλεία μεσοπρόθεσμης δράσης

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

 • Ο ρόλος του προϊσταμένου στην απόδοση του υφισταμένου
 • Η διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης του υφισταμένου

ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

 •  Τρόπος διοίκησης της ατομικής απόδοσης του υφισταμένου
 • Στόχοι
 • Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά

CASE STUDIES

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας