Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Η Σωστή Επιλογή Προσωπικού & Αξιολόγηση Ανθρώπινων Πόρων!

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Η κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής επιλογής προσωπικού στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
 • Η εμπέδωση των σύγχρονων μεθόδων επιλογής προσωπικού, που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των ορθολογικών κριτηρίων στελέχωσης μιας θέσης εργασίας.
 • Η εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.
 • Η αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων μιας θέσης εργασίας.
 • Η κατανόηση της αναγκαιότητας ορθολογικής προσέγγισης και της δημιουργίας εργαλείων αντικειμενικής μέτρησης των επιδόσεων του προσωπικού.
 • Η συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων που θα αποκτήσουμε στην άσκηση διοίκησης, κάνοντας χρήση ενός ορθολογικού συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές HR
 • Επιχειρηματίες
 • Αποφοίτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 5 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 20 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Επιλογή
 • Αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση
 • Παρακίνηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η περιγραφή θέσης εργασίας ως εργαλείο επιλογής προσωπικού
 • Το περιεχόμενο της περιγραφής θέσης εργασίας
 • Τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής δόμησης μιας περιγραφής θέσης εργασίας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 • Πηγές άντλησης εκπαιδευμένων υποψηφίων
 • Η σύνταξη μιας αποτελεσματικής δημοσίευσης προσφοράς θέσης εργασίας
 • Συλλογή και ταξινόμηση βιογραφικών σημειωμάτων υποψηφίων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε στο βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου
 • Κριτήρια αξιολόγησης βιογραφικών υποψηφίων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης βιογραφικών υποψηφίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ο ρόλος της προσωπικής συνέντευξης στην επιλογή προσωπικού
 • Στοιχεία για την αποτελεσματική διεξαγωγή μιας συνέντευξης επιλογής προσωπικού
 • Μεθοδολογία της συνέντευξης επιλογής
 • Τί πρέπει να προσέξουμε κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής προσωπικού

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Ποιος αποφασίζει για την πρόσληψη και γιατί
 • Ο ρόλος των συμβούλων κατά την λήψη απόφασης επιλογής προσωπικού
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού: οι ενέργειες μετά τη λήψη απόφασης
 • Μετά την πρόσληψη

ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας
 • Η ιεράρχηση της δομικής σημασίας των θέσεων εργασίας
 • Η βαθμολόγηση των θέσεων εργασίας

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Προδιαγραφές απόδοσης
 • Δείκτες αποτελεσματικότητας
 • Διαδικασία ελέγχου αποτελεσμάτων

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

 • Οι όροι τοι παιχνιδιού
 • Τα εργαλεία μεσοπρόθεσμης δράσης

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

 • Ο ρόλος του προϊσταμένου στην απόδοση του υφισταμένου
 • Η διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης του υφισταμένου

ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

 •  Τρόπος διοίκησης της ατομικής απόδοσης του υφισταμένου
 • Στόχοι
 • Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά

CASE STUDIES

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ένα + = δύο

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας