Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:  

 • Επικαιροποιημένο τον τελευταίο Ν.4611/2019
 • Σ.Σ.Ε. - Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου & Χρονικά όρια εργασίας
 • Π.Σ. Εργάνη: Όλες οι πρόσφατες αλλαγές
 • Όλες οι πρόσφατες αλλαγές Τι ισχύει στις περιπτώσεις δανεισμού εργαζομένου και σε περιπτώσεις εκτός έδρας απασχόλησης;
 • Πώς συνδυάζεται η αποχή από την εργασία με την οικειοθελή αποχώρηση;
 • Τι ισχύει με την ετήσια κανονική άδεια, τις ειδικές άδειες και άδεια άνευ αποδοχών των εργαζομένων;
 • Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις;
 • Τι ισχύει με την υποβολή εντύπων στο Π.Σ. «Εργάνη», μετά την εφαρμογή του Ν.4488/2017;  
 • Πώς υπολογίζονται ορθά οι αμοιβές κατά την Κυριακάτικη, νυχτερινή και σε ημέρα αργίας εργασία;
 • Τι ισχύει κατά το καθεστώς απασχόλησης Μαθητείας & Πρακτικής Άσκησης;
 • Τι ισχύει για τη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση;
 • Η εξαρτημένη εργασία σε αντιδιαστολή με τις ανεξάρτητες υπηρεσίες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)
 • Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 • ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 • ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
 • ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ -  ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 • ΑΡΓΙΕΣ
 • ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ
 • ΜΑΘΗΤΕΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας