Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Φορολογία Eισοδήματος - Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου & Περιουσιακής Κατάστασης

Νέα Έντυπα Ε3, Ε2, Ε1, Ε9, Ν

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι Συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Πλήρης Ανάλυση της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων   
 • Βήμα – Βήμα, όλες οι Αλλαγές στα Νέα Έντυπα Ε3, Ε2, Ε1, Ε9, Ν φορολογικού έτους 2018
 • Όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τις Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου & Περιουσιακής Κατάστασης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

 • Κατηγορίες Εισοδήματος
 • Υποβολή Δηλώσεων Φορολογικού Έτους 2018 
 • Σύμφωνο Συμβίωσης
 • Χωριστές δηλώσεις συζύγων
 • Εκκαθάριση Δηλώσεων
 • Καταβολή  Και Προκαταβολή Φόρου
 • Διάσταση Συζύγων
 • Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης
 • Φορολογία Αγροτών - Αγροτικές Επιδοτήσεις
 • Ανάλωση Κεφαλαίου
 • Χαρακτηρισμός Εισοδήματος Πολ.1047/2015 (Μπλοκάκια)
 • Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Αποστολή Ηλεκτρονικών Αρχείων Από: 

 • Μισθωτές Υπηρεσίες - Επιχειρηματική Δραστηριότητα – Μερίσματα – Τόκους  - Δικαιώματα
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Κοινοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί
 • Αναγνώριση Αναπηρίας - Ιατρικές Γνωματεύσεις
 • Παροχές Σε Είδος  -  Παροχή Ε.Ι.Χ.
 • Αποδείξεις Κωδ. 049-050  (Φορ . Έτος 2018)
 • Τέλος Επιτηδεύματος
 • Φορολογία Από Δικαιώματα Συγγραφέων  -Ηθοποιών
 • Ανάλυση- Συμπλήρωση  Εντύπου Ε2 Βραχυχρόνιες Μισθώσεις (Rbnb)
 • Ανάλυση- Συμπλήρωση  Νέου Εντύπου  Ε3   (Για Φ.Π.)
 • Ανάλυση- Συμπλήρωση Εντύπου Ε1

Φορολογία Νομικών Προσώπων

1.    Όλες οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018 αναλυτικά με παραδείγματα και εφαρμογές όπως:

 • Περιγραφή αγροτών που είναι μέλη συνεταιρισμών του Ν 4384/2018
 • Ανάλυση των πωλήσεων ανά κωδικό δραστηριότητας
 • Περιγραφή των ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρμογές
 • Προσθήκη των νέων αφορολόγητων αποθεματικών του Ν4172/2013
 • Νέοι κωδικοί για τα πάγια της επιχείρησης
 • Προσθήκη νέων πινάκων για Ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Εξαγωγή συντελεστών Μικτών Κερδών ανά κλάδο δραστηριότητος        

2.    Στο νέο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 σύμφωνα με την απόφαση Α 1037/2019 καθώς και στην απόφαση Ε 2023/2019 για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με παραδείγματα και εφαρμογές σε:  

 • Εμπορικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Σε παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις
 • Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπως της επιβατηγού ναυτιλίας κ.λπ.

Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου & Περιουσιακής Κατάστασης

 • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου άρθρου περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
 • Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος
 • Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου φυσικών προσώπων
 • Το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογουμένου
 • Προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου και σύνταξη απολογητικού υπομνήματος
 • Οι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί στον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης. Η διαχείριση των κοινών λογαριασμών (joint accounts) 
 • Σύνταξη πίνακα εσόδων, δαπανών
 • Αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό
 • Χρηματιστηριακές συναλλαγές
 • Σχηματισμός αποθέματος κεφαλαίου για τα προγενέστερα του ελέγχου οικονομικά έτη
 • Η ενδικοφανής προσφυγή
 • Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες», διαδικασία, ποινές.
 • Υπόδειγμα δήλωσης «πόθεν έσχες»
 • Έλεγχος μέσα από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας