Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2019

Πώς θα φορολογηθούν τα φυσικά πρόσωπα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ανάλυση των διατάξεων που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Μέσα από την εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων και την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση από τους συμμετέχοντες των νέων διατάξεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Υποβολή Δηλώσεων Φορολογικού Έτους 2019
 • Εκκαθάριση Δηλώσεων-( Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου)
 • Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης – Ανάλωση (Τεκμήρια)
 • Φορολογία Αγροτών - Αγροτικές Επιδοτήσεις
 • Εισόδημα Περ. Στ΄ Παρ. 2 άρθρου 12 (Μπλοκάκια)
 • Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας  Φ.Π.
 • Αποστολή Ηλεκτρονικών Αρχείων Φ.Ε.2019 (Α 1025/2020)
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης - Αντιμετώπιση
 • Παροχές σε Είδος  -  Παροχή Ε.Ι.Χ. για Έτη 2019 & 2020
 • Αποδείξεις Κωδ. 049-050  (Φορ. Έτος 2019)& (Φορ. Έτος 2020)
 • Ανάλυση - Συμπλήρωση  Εντύπου Ε2
 • Ανάλυση - Συμπλήρωση  Νέου Εντύπου  Ε3   (Για Φ.Π.) Παραδείγματα
 • Aναλυση - Συμπλήρωση   Εντύπου   Ε1
 • Μεταβολές Με Ν.4646/2019 -Γενικά Σχόλια - Επισημάνσεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας