Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Financial Control (Οικονομικός Έλεγχος)

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η δεύτερη πιο σημαντική θέση σε μια Οικονομική Διεύθυνση, πίσω από αυτήν του Οικονομικού Δ/ντή, ίσως όμως η πιο νευραλγική, είναι αυτή του Οικονομικού Ελεγκτή (Financial Controller). Ο χώρος ευθύνης αυτής της θέσης είναι αξιοσημείωτα ευρύς καθώς πέραν του ρόλου που έχει στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης, καλύπτει και υποστηρίζει αποφάσεις και σχεδιασμούς σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (strategic, tactical, operational levels), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει και την γενικότερη ευθύνη της λογιστικής λειτουργίας και της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Επιφορτισμένος με την ευθύνη της κατάρτισης και του ελέγχου του προϋπολογισμού αποτελεί το βασικό όργανο παρακολούθησης της πορείας της επιχείρησης.

Ενδεικτικά ερωτήματα για τα οποία ο Financial Controller καλείται να προσφέρει απαντήσεις μπορεί να είναι της ακόλουθης μορφής :

 • Έχουν αναγνωρισθεί όλοι οι λειτουργικοί κίνδυνοι της επιχείρησης;
 • Υπάρχουν οι κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας στην Οικονομική λειτουργία;
 • Πως αξιολογείται η πορεία της επιχείρησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό;
 • Πως αναλύονται και που οφείλονται οι σχετικές αποκλίσεις;
 • Ποια είναι τα σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει την προσοχή του το Management της επιχείρησης;
 • Θα έχει θετική επίπτωση η σχεδιαζόμενη επένδυση;
 • Είναι λογική η τιμή που καλούμαστε να πληρώσουμε για την εξαγορά μιας επιχείρησης στόχου;
 • Ποια είναι η οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA) που επιτύχαμε στο πρώτο εξάμηνο του έτους;
 • Θα έχει θετική επίπτωση για την επιχείρηση η εξεταζόμενη έμφαση στην προϊοντική γραμμή «Χ» έναντι της «Ψ»;

Στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές λειτουργίες του Οικονομικού Ελέγχου ενώ μνημονεύονται τα best practices.

Η παρουσίαση γίνεται με απλό, κατανοητό τρόπο και με την χρήση case studies. Λογιστικές γνώσεις ή εμπειρία είναι καλό αν υπάρχουν αλλά δεν θεωρούνται απαραίτητες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Επιχειρηματίες
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου – Δικλίδες ασφαλείας (Internal Control)
 • Η λειτουργία του προϋπολογισμού – Κατάρτιση και έλεγχος (Financial Modelling, Operating Budgets, CashFlow Budgets, Variance Analysis)
 • Οι αναλύσεις της επίδοσης και των αποτελεσμάτων (Business Performance Assessment)
 • Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης Διοίκησης (Balanced Scorecard, KPIs, Financial Performance Evaluation & Ratios)
 • Η ανάλυση κόστους και η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (Managerial Costing & Decision Support Analyses)
 • Η αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων (NPV, IRR, MIRR, DCF Firm Valuation)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

έξι + = οκτώ

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας