Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Finance for non-Financials - Οικονομικά για ΜΗ Οικονομικούς

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Το σεμινάριο αυτό είναι γι αυτόν που θέλει να κατανοήσει τις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και να τις εφαρμόσει στην καθημερινή πραγματικότητα των επιχειρήσεων.

Η πληθώρα της χρηματοοικονομικής πληροφορίας και οι τρόποι με τους οποίους αυτή παρουσιάζεται στις διάφορες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται και καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχηματισμό αρτιότερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ενδυναμώνοντας την χρηματοοικονομική «νοημοσύνη» τους, οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν θεαματικά την ικανότητά τους να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους.

Θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των πελατών, των προμηθευτών αλλά και των ανταγωνιστών τους, χαρτογραφώντας έτσι το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η επιχείρησή τους.

Η ποιότητα και πληρότητα των αποφάσεων τους, βραχυπρόθεσμου ή και μακροπρόθεσμου ορίζοντα, θα ενισχυθεί καθώς θα κατανοηθεί το χρηματοοικονομικό πλαίσιο και τα κριτήρια για την τεκμηρίωση και την αξιολόγησή τους.

Στο σεμινάριο αυτό με απλό, κατανοητό τρόπο και με την χρήση case studies οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με όλες τις απαραίτητες βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις για να επιτύχουν όλα τα παραπάνω, χωρίς να απαιτείται να έχουν λογιστικές γνώσεις ή εμπειρία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
 • Νέους Aπόφοιτους σχολών Λογιστικής
 • Δυνητικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Αποφοίτους Σεμιναρίου "Financial Accounting"
 • Διευθυντές Παραγωγής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Νομικές μορφές εταιρειών και τα βασικά τους χαρακτηριστικά
 • Δομή και περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών)
 • Τα βασικά επίπεδα αποτελεσμάτων (Μικτό κέρδος, Λειτουργικό αποτέλεσμα -EBIT, EBTIDA, Καθαρά κέρδη/ζημίες)
 • Σημεία προσοχής επί των οικονομικών Καταστάσεων – Το πιστοποιητικό ελέγχου
 • Η ανάλυση και η σημασία του Κεφαλαίου κίνησης✓ Οι τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με την χρήση Αριθμοδεικτών
 • Ανάλυση Κόστους-Όγκου-Κερδοφορίας (Νεκρό σημείο, Περιθώριο συνεισφοράς)
 • Αναλύσεις κόστους και Case Studies για την λήψη αποφάσεων
 • Τα κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback)
 • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και οι μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

δύο + οκτώ =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας