Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία

Παρουσίαση και του Ν.4611/2019 & του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Πλήρης Ανάλυση, όλων των τελευταίων αλλαγών που έχουν προκύψει στο Εργασιακό πλαίσιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και  την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού  της αναιτιολόγητης καταγγελίας ,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019
 • Αποσβεστική προθεσμία αξίωσης  εργαζομένων  με σχετική αγωγή,  από άκυρη απόλυση και  καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυση όταν ο εργαζόμενος έχει   προσφύγει στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών του ΣΕΠΕ μετά την κατάργηση του άρθρου 58, Ν.4611/2019
 • Η κατάργηση της διάταξης περί  Ευθύνης  αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019  
 • Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας (άρθρο 49, Ν.4611/2019)  
 • Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων (άρθρο 52, Ν.4611/2019)
 • Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ(άρθρο 53, Ν.4611/2019)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους (άρθρο 56, Ν.4611/2019)
 • Ο νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο του άρθρου 103, Ν.4172/2013
 • Τι ισχύει με τα επιδόματα τριετιών και το επίδομα γάμου
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  κηρυχθεί υποχρεωτική
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
 • Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα  ξενοδοχεία τα τουριστικά γραφεία και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Ποιους όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας  
 • Ποια η διαφορά μεταξύ της ατομικής σύμβασης εργασίας και του εντύπου γνωστοποίησης των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994  
 • Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας  
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νόμιμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
 • Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
 • Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες
 • Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας και άδεια , σύμφωνα με την απόφαση  του Άρειου Πάγου   7/2019
 • Κυρώσεις – πρόστιμα επί παραβάσεων  βάσει της νέας  ΥΑ 29164/755/2.7.2019

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας