Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία

Παρουσίαση και του Ν.4611/2019 & του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Πλήρης Ανάλυση, όλων των τελευταίων αλλαγών που έχουν προκύψει στο Εργασιακό πλαίσιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και  την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού  της αναιτιολόγητης καταγγελίας ,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019
 • Αποσβεστική προθεσμία αξίωσης  εργαζομένων  με σχετική αγωγή,  από άκυρη απόλυση και  καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυση όταν ο εργαζόμενος έχει   προσφύγει στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών του ΣΕΠΕ μετά την κατάργηση του άρθρου 58, Ν.4611/2019
 • Η κατάργηση της διάταξης περί  Ευθύνης  αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019  
 • Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας (άρθρο 49, Ν.4611/2019)  
 • Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων (άρθρο 52, Ν.4611/2019)
 • Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ(άρθρο 53, Ν.4611/2019)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους (άρθρο 56, Ν.4611/2019)
 • Ο νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο του άρθρου 103, Ν.4172/2013
 • Τι ισχύει με τα επιδόματα τριετιών και το επίδομα γάμου
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  κηρυχθεί υποχρεωτική
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
 • Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα  ξενοδοχεία τα τουριστικά γραφεία και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Ποιους όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας  
 • Ποια η διαφορά μεταξύ της ατομικής σύμβασης εργασίας και του εντύπου γνωστοποίησης των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994  
 • Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας  
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νόμιμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
 • Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
 • Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες
 • Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας και άδεια , σύμφωνα με την απόφαση  του Άρειου Πάγου   7/2019
 • Κυρώσεις – πρόστιμα επί παραβάσεων  βάσει της νέας  ΥΑ 29164/755/2.7.2019

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

οκτώ + τέσσερα =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας