Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2019 | Από την προετοιμασία και τους ελέγχους μέχρι τη δημοσίευση

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και τη Φορολογία Εισοδήματος

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Καταγραφή, ανάλυση, κατανόηση των Εργασιών Τέλους Χρήσης και της κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 15 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οργάνωση, προετοιμασία, έλεγχοι

 • Η οργάνωση διαδικασίας εργασιών τέλους χρήσης σε απλά βήματα – checklists
 • Έλεγχοι ανά κατηγορία κονδυλίων – τι να προσέξουμε για κάθε λογαριασμό και καταχώριση
 • Πίνακας διαφορών λογιστικής αξίας – φορολογικής βάσης, ο απαραίτητος πίνακας

Πάγια, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

 • Μητρώο παγίων, λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις παγίων, εκτίμηση σε εύλογη αξία (πότε, γιατί, πως), απομείωση – πως υπολογίζεται, αναστροφή απομείωσης, εγγραφές
 • Χερισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), βελτιώσεων και ακινήτων σε ακίνητα τρίτων
 • Δαπάνες ανάπτυξης, ιδιοπαραγωγή παγίων
 • Επιμέτρηση συμμετοχών και χρεογράφων

Αποθέματα

 • Απογραφή αποθεμάτων (αρχές, περιπτώσεις απαλλαγής)
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων (μέθοδοι, μεταβολή, απομείωση)  

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις

 • Εμπορικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις
 • Χειρισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, έλεγχοι παρακρατούμενων φόρων, βεβαιώσεων
 • Μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί απόδοσης, προκαταβολές, χορηγηθέντα – ληδθέντα δάνεια
 • Ταμείο – οι παγίδες

Καθαρή Θέση, προβλέψεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 • Σχηματισμός, διανομή, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • Χειρισμός επιχορηγήσεων
 • Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού, λοιπές προβλέψεις

Έσοδα - έξοδα

 • Χρόνος πραγματοποίησης εσόδων, χρόνος απόκτησης εισοδήματος
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Φορολογική αναγνώριση εξόδων, Παροχές σε είδος
 • Μερισμός δαπανών για χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έντυπο Ε3

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης: Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών για εξαγωγή αποτελέσματος για:

(α) πολύ μικρές επιχειρήσεις

(β) λοιπές επιχειρήσεις

 • Ισολογισμός: Κατάρτιση Ισολογισμού για:

(α) πολύ μικρές επιχειρήσεις

(β) λοιπές επιχειρήσεις

 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Κατάσταση Χρηματοροών για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Διανομή κερδών: Διαδικασία, συμψηφισμός ζημιών, έννοια πιστωτικών κονδυλίων που δεν διανέμονται

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

δύο + έξι =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας