Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Φορολογικός Σχεδιασμός

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του Σεμιναρίου η πλήρης ανάλυση των υποχρεώσεων διδικασιών που αφορούν τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές και τον Φορολογικό Σχεδιασμό, σε σχέση με Πλαίσιο εξέτασης, μεθοδολογία τεκμηρίωσης αλλά και το Φορολογικό σχεδιασμό -  Ειδικά θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 8 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πλαίσιο εξέτασης – μεθοδολογία τεκμηρίωσης

 • Eνδοομιλικές συναλλαγές: εισαγωγικές έννοιες, Πρότυπη Σύμβαση ΟΟΣΑ (ΠΣ-ΟΟΣΑ) και  η αρχή των ίσων αποστάσεων (άρθρο 9 ΠΣ-ΟΟΣΑ), Κατευθυντήριες Οδηγίες ΟΟΣΑ (ΚΟ-ΟΟΣΑ), αλλά πλαίσια εξέτασης
 • Τύποι συναλλαγών (κύριας δραστηριότητας, παθητικού εισοδήματος, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων)
 • Ανάλυση συγκρισιμότητας – Πέντε πεδία συγκρισιμότητας
 • Λειτουργική ανάλυση – Functions, Assets, Risks (FAR analysis)
 • Μεθοδολογία 9 βημάτων και επιλογή μεθόδου
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης – παραδοσιακές (CUP, RP, CP)
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης – συναλλακτικές (TNMM, Profit Split)
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης – άλλες μέθοδοι (Valuations)
 • Έλεγχος συγκρισιμότητας στοιχείων – προσαρμογές – Συγκριτικά στοιχεία - Εσωτερικά και Εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία
 • Εύρος αποδεκτών τιμών-αποκλίσεις-διόρθωση φορολογητέας ύλης
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές στην ελληνική νομοθεσία - Συνδεδεμένα πρόσωπα και υπόχρεοι, φάκελος τεκμηρίωσης -χρόνος κατάρτισης, γλώσσα, ποινές και πρόστιμα - Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών

Φορολογικός σχεδιασμός -  Ειδικά θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών

 • Ειδικά θέματα -Μόνιμες εγκαταστάσεις (AOA)
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (CUP, Profit Split, Valuations)
 • Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (CUP)
 • Ενδοομιλικές υπηρεσίες (CUP, CP)
 • Αναδιαρθρώσεις λειτουργιών

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

+ έξι = δέκα τρία

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας