Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εκπαιδευτική Διημερίδα - Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2018 - Νέα Έντυπα Ε3, Ε2, Ε1, Ν

Θα δοθεί έμφαση σε όλες τις αλλαγές που επίκεινται σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης Τύπου και περιεχομένου στα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018, μετά την ψήφιση του Ν.4607/24-4-2019

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι Συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Πλήρης Ανάλυση της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων   
 • Βήμα – Βήμα, όλες οι Αλλαγές στα Νέα Έντυπα Ε3, Ε2, Ε1, Ε9, Ν φορολογικού έτους 2018

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

 • Κατηγορίες Εισοδήματος
 • Υποβολή Δηλώσεων Φορολογικού Έτους 2018 
 • Σύμφωνο Συμβίωσης
 • Χωριστές δηλώσεις συζύγων
 • Εκκαθάριση Δηλώσεων
 • Καταβολή  Και Προκαταβολή Φόρου
 • Διάσταση Συζύγων
 • Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης
 • Φορολογία Αγροτών - Αγροτικές Επιδοτήσεις
 • Ανάλωση Κεφαλαίου
 • Χαρακτηρισμός Εισοδήματος Πολ.1047/2015 (Μπλοκάκια)
 • Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Αποστολή Ηλεκτρονικών Αρχείων Από: 

 • Μισθωτές Υπηρεσίες - Επιχειρηματική Δραστηριότητα – Μερίσματα – Τόκους  - Δικαιώματα
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Κοινοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί
 • Αναγνώριση Αναπηρίας - Ιατρικές Γνωματεύσεις
 • Παροχές Σε Είδος  -  Παροχή Ε.Ι.Χ.
 • Αποδείξεις Κωδ. 049-050  (Φορ . Έτος 2018)
 • Τέλος Επιτηδεύματος
 • Φορολογία Από Δικαιώματα Συγγραφέων  -Ηθοποιών
 • Ανάλυση- Συμπλήρωση  Εντύπου Ε2 Βραχυχρόνιες Μισθώσεις (Rbnb)
 • Ανάλυση- Συμπλήρωση  Νέου Εντύπου  Ε3   (Για Φ.Π.)
 • Ανάλυση- Συμπλήρωση Εντύπου Ε1

Φορολογία Νομικών Προσώπων

1.    Όλες οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018 αναλυτικά με παραδείγματα και εφαρμογές όπως:

 • Περιγραφή αγροτών που είναι μέλη συνεταιρισμών του Ν 4384/2018
 • Ανάλυση των πωλήσεων ανά κωδικό δραστηριότητας
 • Περιγραφή των ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρμογές
 • Προσθήκη των νέων αφορολόγητων αποθεματικών του Ν4172/2013
 • Νέοι κωδικοί για τα πάγια της επιχείρησης
 • Προσθήκη νέων πινάκων για Ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Εξαγωγή συντελεστών Μικτών Κερδών ανά κλάδο δραστηριότητος

2.    Στο νέο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 σύμφωνα με την απόφαση Α 1037/2019 καθώς και στην απόφαση Ε 2023/2019 για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με παραδείγματα και εφαρμογές σε:

 • Εμπορικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Σε παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις
 • Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπως της επιβατηγού ναυτιλίας κ.λπ.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

+ οκτώ = δέκα έξι

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας