Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ειδικά θέματα συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων

Κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα ειδικά θέματα συμπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

  • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
  • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

  • Στη συμπλήρωση όλων των κωδικών των εντύπων που αφορούν σε ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις με παραδείγματα και εφαρμογές.
  • Στη διάκριση των αφορολόγητων εσόδων σε υπαγόμενα σε περαιτέρω φορολόγηση κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση τους και σε μη υπαγόμενα.
  • Στον τρόπο φορολόγησης των αφορολόγητων εσόδων που υπάγονται στο άρθρο 47 § 1 του Κ.Φ.Ε με πλήρη εφαρμογή.
  • Στην αναγνωρισιμότητα των δαπανών των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24 και 26 του Ν.4172/2013.
  • Στην μη αναγνωρισιμότητα των δαπανών των επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4172/2013.
  • Στην πλήρη ανάλυση όλων των κωδικών της κατάστασης της φορολογικής αναμόρφωσης.  
  • Στην ανάλυση όλων των κωδικών των θετικών και αρνητικών φορολογικών αναμορφώσεων. 
  • Στον πίνακα των προσωρινών διαφορών μεταξύ της φορολογικής και λογιστικής βάσης με παραδείγματα και εφαρμογές.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας