Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Ν. 4172 /2013 - Συμπεριλαμβανομένων των ΠΟΛ. 1249/15 & ΠΟΛ. 1049/17

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι Σ.Α.Δ.Φ αφορούν διακρατικές συμφωνίες οι οποίες επιτυγχάνουν την φορολόγηση εισοδήματος ή κεφαλαίου από το ένα μόνο κράτος, ενώ ταυτόχρονα ορίζεται ποιο θα είναι αυτό το κράτος.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων στην πράξη με παραδείγματα και ασκήσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διπλής φορολογίας  
 • Ο χαρακτήρας των συμβάσεων και η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο  
 • Η αρχή της αμοιβαιότητας  
 • Ο ρόλος της Συνθήκης της Βιέννης  
 • Η κανονιστική λειτουργία των συμβάσεων  
 • Η έννοια της καλής πίστης  
 • Η σχέση των συμβάσεων με το εθνικό δίκαιο  
 • Η σχέση των συμβάσεων με το ενωσιακό δίκαιο  
 • Το Πρότυπο του ΟΟΣΑ  
 • Οι ελληνικές συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας  
 • Πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων  
 • Η έννοια του προσώπου και του κατοίκου για τα φυσικά πρόσωπα  
 • Η έννοια του προσώπου και του κατοίκου για τα μη φυσικά πρόσωπα  
 • Η έννοια της κατοικίας  
 • Μόνιμη εγκατάσταση  
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο  
 • Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες  
 • Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις  
 • Μέθοδοι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας  
 • Υποδείγματα Συμβάσεων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας