Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Διαπραγμάτευση Εμπορικών Συμβάσεων και Τρόποι Διακανονισμού των Διεθνών Αγοραπωλησιών

Καθορισμός Τιμών & Όροι Εμπορίου • FX Risk • Ενέγγυος Πίστωση (L/C) • Αξίες με Έγγραφα (Documentary Collections) • Bank Payment Obligation (BPO) • Διασφάλιση Πληρωμών • Άντληση Ρευστότητας

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι διεθνείς αγοραπωλησίες υποκρύπτουν κινδύνους που δεν είναι πάντοτε ορατοί και κατανοητοί από αυτούς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους. Οι διαφορετικές κουλτούρες, οι μεγάλες αποστάσεις, οι διαφορετικές εμπορικές πρακτικές, τα διαφορετικά νομίσματα, καθώς και η απουσία μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης και αποδεκτής νομοθεσίας που διέπει το Διεθνές Εμπόριο, δημιουργούν αβεβαιότητες, δυσκολίες και προβλήματα που θα κοστίσουν ακριβά εάν δεν δοθεί εξαρχής η απαιτούμενη προσοχή.

Στο πρόγραμμα παρουσιάζουμε λύσεις και προτάσεις για τη διαχείριση αυτών των προκλήσεων μέσα από τη σύναψη γραπτών, σωστά δομημένων Συμφωνιών

Πιο συγκεκριμένα:

 • αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες και τα «λεπτά σημεία» που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη διεκπεραίωση διεθνών εμπορευματικών Συμβολαίων
 • αναλύουμε τους τρόπους Διακανονισμού της αξίας των Φορτωτικών Εγγράφων, εμβαθύνοντας στα trade finance εργαλεία της Ενέγγυου Πίστωσης (L/C) και της Bank Payment Obligation (BPO) - του νέου τρόπου πληρωμής στο διεθνές εμπόριο  
 • εστιάζουμε στη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων πληρωμής που εμπεριέχονται στις διεθνείς συναλλαγές, με έμφαση στον εμπορικό (κίνδυνο)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Εταιρείες Logistics & Μεταφορών
 • Συμβούλους Διεθνούς εμπορίου
 • Στελέχη Εξαγωγικών Πωλήσεων
 • Στελέχη Δ/νσης Προμηθειών
 • Στελέχη Διαχείρισης Παραγγελιών & Μεταφορών
 • Στελέχη Νομικού Τμήματος
 • Συμβούλους διεθνούς εμπορίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A.      Διεθνείς Διακανονισμοί & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

 • Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο & Τρόποι Αντιμετώπισής τους
 • Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής της Αξίας των Εμπορευμάτων. Κριτήρια Επιλογής
 • Ανάλυση της Αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη Διασφάλιση Πληρωμής
 • Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων - Documentary Collections (DCs)
 • Ορολογία, Εμπλεκόμενα Μέρη, Διαχείριση Φορτωτικών Εγγράφων, Στάδια Διαδικασίας
 • Η έννοια της «Αξίας» (Collection). Είδη Εγγράφων, «Αξιών» & Αποδοχής
 • Θαλάσσια Φορτωτική (Bill of Lading - BL). Βασικές Λειτουργίες, Χρήση, Τύποι
 • Προβλέψεις των Κανόνων URC 522 για την Διαχείριση «Αξιών» από τις Τράπεζες
 • Χρήση Αξιογράφων - Βραχυπρόθεσμοι Προθεσμιακοί Τίτλοι
 • Το χρηματοοικονομικό «εργαλείο» της Ενέγγυου Πίστωσης - Letter of Credit (L/C)
 • Πλαίσιο Λειτουργίας & Αρχές που την διέπουν
 • Πλεονεκτήματα & Δεσμεύσεις για τα συναλλασσόμενα μέρη
 • Ποιες Τράπεζες εμπλέκονται και ποιος ο Ρόλος της κάθε μιας στις Συναλλαγές με L/C
 • Κύριοι Τύποι Πιστώσεων. Βασική Ορολογία & Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 
 • Προβλέψεις των Κανόνων UCP 600 για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments), Ανοχών (Tolerances) και τον έλεγχο των Εγγράφων
 • Ομοιότητες & Διαφορές της Ενέγγυου Πίστωσης (L/C) με την Εγγυητική Τραπέζης (B/G)
 • Bank Payment Obligation (ΒΡΟ). Ο καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο
 • «Όροι Κλειδιά» & Στάδια της Διαδικασίας. Ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών
 • Πως συγκρίνεται με την Ενέγγυο Πίστωση (L/C). Οφέλη για τους Συμβαλλόμενους
 • Ανοικτός Λογαριασμός - Open Account. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου & άντληση Βραχυπρόθεσμης Ρευστότητας

Β.  Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης Εμπορευμάτων

 • Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών. Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού
 • Ανάλυση Ζήτησης & Προετοιμασία Προσφορών. Σημεία που χρειάζονται προσοχή & διαχείριση
 • «Αποδεκτές» Παραγγελίες. Αξιολόγηση & Διαχείριση Ζήτησης
 • Η σημασία της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας  - Order Confirmation
 • Χρήση Προτιμολογίου (Pro-forma Invoice)
 • Διαμόρφωση Τιμών στα Στάδια της Μεταφοράς - Επισκόπηση INCOTERMS ® 2020
 • Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής
 • Αντιστάθμιση Συναλλαγματικού Κινδύνου
 • Διαπραγμάτευση Αιτημάτων Αποκλειστικότητας - Exclusivity. Pros & Cons, Ελιγμοί
 • Ζητήματα Κυριότητας κατά την πώληση των Εμπορευμάτων
 • Προετοιμασία Διεθνούς Εμπορικής Σύμβασης - Βασικοί Όροι, Υπόδειγμα Σύμβασης

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας