Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Οι Επιπτώσεις του Covid-19 στην Κατάρτιση και Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Να παρουσιαστούν, όλες οι επιπτώσεις του Covid-19 στην Κατάρτιση και Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων, των απαιτήσεων του κάθε Λογιστικού και Ελεγκτικού Προτύπου με πρακτικά παραδείγματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Κατόχους Τίτλων του ΑΙΑ
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 12 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εισαγωγή
 • Γενική παρουσίαση των επιπτώσεων του Covid-19
 • Απαιτούμενες νέες γνωστοποιήσεις
 • Η Αρχή της Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας
 • Απαιτήσεις
 • Επενδύσεις
 • Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Προβλέψεις, Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
 • Εκτιμήσεις
 • Επενδυτικά Ακίνητα    
 • Δανεισμός
 • Εύλογες Αξίες
 • Έσοδα
 • Μισθώσεις
 • Αναβαλλόμενος Φόρος
 • Κόστη Δανεισμού
 • Αναδιοργανώσεις
 • Δανειακές Εξασφαλίσεις
 • Αμοιβές Λογιστών και Ορκωτών Ελεγκτών
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Αποδοχή Νέων Πελατών
 • Διεξαγωγή Ελέγχου – Επί τόπου ή Εξ Αποστάσεως
 • Πρακτικά Προβλήματα Διεξαγωγής Ελέγχου
 • Ελεγκτικά Τεκμήρια
 • Απάτη και Λάθη
 • Ολοκλήρωση Ελέγχου
 • Ελεγκτική Γνώμη

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ένα + = τέσσερα

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας