Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Διοίκηση Εταιρικής Απόδοσης

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Κατανόηση της Διοίκησης βάσει απόδοσης και αποτελεσματικότητας
 • Δείκτες απόδοσης της εταιρείας και τρόπους επίτευξής τους
 • Συσχέτιση των δεικτών απόδοσης με διεργασίες της εταιρείας
 • Σχεδιασμός Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
 • Επιλογή κατάλληλων δεικτών προκειμένου να ενσωματωθούν στο σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης
 • Ανάπτυξη μετρήσεων που αποτυπώνουν πραγματικούς δείκτες επιτυχίας του οργανισμού
 • Αντιπαραβολή στόχων με διαδικασίες και μετρήσεις απόδοσης
 • Ανάλυση Διαδικασιών που διευκολύνουν τη λειτουργία του οργανισμού και αυξάνουν την παραγωγικότητα
 • Επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

Με την ολοκλήρωση του  σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • να σχεδιάσουν Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης στην εταιρεία τους,
 • να αξιολογούν ως προς τον σχεδιασμό των κατάλληλων δεικτών απόδοσης (KPIs) και υποστηρικτικών διαδικασιών
 • να αναλύσουν τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο Σύστημα στην επιχείρησή τους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα 1: H εταιρεία ως ολιστική οντότητα

 • Ανάγκη για βελτίωση της παραγωγικότητας  των επιχειρήσεων μέσω της Διοίκησης Απόδοσης
 • Μοντέλα Διοίκησης Απόδοσης και τρέχουσες τάσεις που απαιτούν άμεση ανταπόκριση  
 • Περιορισμοί των σημερινών συστημάτων Διοίκησης Απόδοσης  
 • Περιοχές προστιθέμενης αξίας - πώς να σκέφτεστε έξω από το κουτί;
 • Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν οικονομικούς δείκτες διοίκησης -  τα όριά τους και συνέπειες

Ενότητα 2: Προσδιορισμός των στόχων Διοίκησης Απόδοσης στην εταιρεία σας

 • Η Διοίκηση της Απόδοσης σήμερα στην εταιρεία σας
 • Κατηγορίες Δεικτών Απόδοσης:
 • CSF: Critical Success Factor
 • KRI: Key Results Indicator
 • PI: Performance Indicator
 • KPI: Key Performance Indicator   
 • Business Performance Scorecard ως   πλαίσιο Διοίκησης Απόδοσης
 • Γιατί αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο;
 • Βασικά στοιχεία και ερμηνεία αυτών

Ενότητα 3: Οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας

 • Προσδιορισμός κρίσιμων παραγόντων Διοίκησης  για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής  
 • Προσδιορισμός Δεικτών για βελτίωση της Διοίκησης
 • Δημιουργία μετρήσεων απόδοσης με κριτήρια επιλογής KPI
 • Παραδείγματα KPI
 • Ανάπτυξη εταιρικής κάρτας απόδοσης με KPI
 • Μετάφραση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (CSFs) σε KPI
 • Η διαδικασία μέτρησης KPI
 • Σύνδεση των KPI με πλάνο δράσεων για αποτελεσματική Διοίκηση

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας