Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Διοίκηση Εταιρικής Απόδοσης

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Κατανόηση της Διοίκησης βάσει απόδοσης και αποτελεσματικότητας
 • Δείκτες απόδοσης της εταιρείας και τρόπους επίτευξής τους
 • Συσχέτιση των δεικτών απόδοσης με διεργασίες της εταιρείας
 • Σχεδιασμός Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
 • Επιλογή κατάλληλων δεικτών προκειμένου να ενσωματωθούν στο σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης
 • Ανάπτυξη μετρήσεων που αποτυπώνουν πραγματικούς δείκτες επιτυχίας του οργανισμού
 • Αντιπαραβολή στόχων με διαδικασίες και μετρήσεις απόδοσης
 • Ανάλυση Διαδικασιών που διευκολύνουν τη λειτουργία του οργανισμού και αυξάνουν την παραγωγικότητα
 • Επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

Με την ολοκλήρωση του  σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • να σχεδιάσουν Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης στην εταιρεία τους,
 • να αξιολογούν ως προς τον σχεδιασμό των κατάλληλων δεικτών απόδοσης (KPIs) και υποστηρικτικών διαδικασιών
 • να αναλύσουν τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο Σύστημα στην επιχείρησή τους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Γενικούς Διευθυντές (CEO’s)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 8 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα 1: H εταιρεία ως ολιστική οντότητα

 • Ανάγκη για βελτίωση της παραγωγικότητας  των επιχειρήσεων μέσω της Διοίκησης Απόδοσης
 • Μοντέλα Διοίκησης Απόδοσης και τρέχουσες τάσεις που απαιτούν άμεση ανταπόκριση  
 • Περιορισμοί των σημερινών συστημάτων Διοίκησης Απόδοσης  
 • Περιοχές προστιθέμενης αξίας - πώς να σκέφτεστε έξω από το κουτί;
 • Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν οικονομικούς δείκτες διοίκησης -  τα όριά τους και συνέπειες

Ενότητα 2: Προσδιορισμός των στόχων Διοίκησης Απόδοσης στην εταιρεία σας

 • Η Διοίκηση της Απόδοσης σήμερα στην εταιρεία σας
 • Κατηγορίες Δεικτών Απόδοσης:
 • CSF: Critical Success Factor
 • KRI: Key Results Indicator
 • PI: Performance Indicator
 • KPI: Key Performance Indicator   
 • Business Performance Scorecard ως   πλαίσιο Διοίκησης Απόδοσης
 • Γιατί αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο;
 • Βασικά στοιχεία και ερμηνεία αυτών

Ενότητα 3: Οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας

 • Προσδιορισμός κρίσιμων παραγόντων Διοίκησης  για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής  
 • Προσδιορισμός Δεικτών για βελτίωση της Διοίκησης
 • Δημιουργία μετρήσεων απόδοσης με κριτήρια επιλογής KPI
 • Παραδείγματα KPI
 • Ανάπτυξη εταιρικής κάρτας απόδοσης με KPI
 • Μετάφραση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (CSFs) σε KPI
 • Η διαδικασία μέτρησης KPI
 • Σύνδεση των KPI με πλάνο δράσεων για αποτελεσματική Διοίκηση

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

+ εννέα = έντεκα

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας