Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Cash Flow - Ταμειακές Ροές

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Να εκπαιδεύσει πλήρως τους Οικονομολόγους, Λογιστές τα στελέχη των Οικονομικών Διευθύνσεων και Οικονομικούς Διευθυντές όχι μόνο στην τεχνική της κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών (Cash Flow Statements) αλλά και στην ερμηνεία της για σκοπούς ανάλυσης της επιχειρηματικής δράσης και λήψης αποφάσεων.

 Στα πλαίσια της κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, αναλύονται θέματα χειρισμού κονδυλίων όπως οι φόροι εισοδήματος, οι τόκοι, τα μερίσματα, οι αμοιβές μελών του Δ.Σ., κ.λπ.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έννοια και σημασία ταμειακών ροών

Κεφάλαιο κίνησης

 • Έννοια και υπολογισμός
 • Ορισμοί
 • Εμπορικό κεφάλαιο κίνησης

Κατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών

 • Άμεση μέθοδος
 • Έμμεση μέθοδος
 • Πρακτικά παραδείγματα

Αναδιατύπωση κατάστασης ταμειακών ροών

 • Διαθέσιμα για τους παρόχους κεφαλαίου
 • Διαθέσιμα που δημιουργήθηκαν / απορροφήθηκαν προ χρηματοδότησης
 • Ανάλυση ευρωστίας ταμειακών ροών
 • Ανάλυση χρηματοδοτικών αναγκών για τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Αριθμοδείκτες
 • Αίτια προβλημάτων ρευστότητας
 • Χρηματοδότηση της επιχείρησης
 • Ταμειακές ροές και ανάλυση επενδύσεων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας