Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Business Software Experts - Level 2

Level 2 - Advanced Program

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα είναι σε θέση να:

1.  Να γνωρίζουν την ορολογία της μηχανογράφησης.

2.  Να γνωρίζουν τις business έννοιες μιας εμπορολογιστικής εφαρμογής.

3.  Να εφαρμόσουν τις οικονομικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία τους στα προϊόντα της Epsilon Net.

4.  Να μεταβούν ομαλά από το χειρόγραφο στο μηχανογραφημένο σύστημα

5.  Να πραγματοποιούν αποτελεσματικά διαδικασίες εγκατάστασης του λογισμικού με συγκεκριμένες προδιαγραφές (specs) και την επίλυση ζητημάτων υποστήριξης που θα προκύπτουν.

6.  Να αποκτήσουν την δυνατότητα παραμετροποίησης της εμπορικής εφαρμογής προκειμένου η παρακολούθηση των επιχειρήσεων να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και να καλύπτονται και να επιλύονται οι εκάστοτε συγκεκριμένες ανάγκες τους.

7.  Να μπορούν να υποστηρίξουν τους τελικούς χρήστες μιας επιχείρησης σε καθημερινές ερωτήσεις.

8.  Να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν θέματα που προκύπτουν σε μια εμπορική εφαρμογή από τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές επεμβαίνοντας και αλλάζοντας όπου απαιτείται την παραμετροποίηση της εφαρμογής.    

9.  Να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους ορθής λειτουργίας της εφαρμογής με την σωστή μεθοδολογία και σειρά που απαιτείται.

10.          Να αποκτήσουν την ικανότητα δημιουργίας σχεδιαζόμενων εκτυπώσεων (Reports)  σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

11.          Να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης  βάσεων δεδομένων (SQL, Firebird.) που μπορεί να απαιτηθούν στα πλαίσια της εγκατάστασης και συντήρησης μιας  εμπορολογιστικής εφαρμογής.

12.          Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς που προκύπτουν καθημερινά είτε λόγω νομοθετικών αλλαγών (Διαβίβαση στην ΑΑΔΕ) είτε λόγω προσθήκης νέων τρόπων λειτουργίας (mobile, SFA, κλπ.)

Γιατί να επιλέξώ το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευση στην εφαρμογή PYLON.

1.  Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας εμπορολογιστικής εφαρμογής

2.  Καταρτίζεται από ένα πλήρως εξιδεικευμένο προσωπικό τόσο στην παραγωγή όσο και στην υποστήριξη του προϊόντος

3.  Έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς με αυξημένη πιθανότητα να το συναντήσουν κατά την αναζήτηση εργασίας.

4.  Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις νομοθετικές – φοροτεχνικές ανάγκες και επικαιροποιείται up to date σε κάθε επικείμενη αλλαγή

5.  Έχει On Line επικοινωνία με τις λογιστικές εφαρμογές της Epsilon Net που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς των λογιστών.

6.  Υπάρχουν επιμέρους λειτουργικότητες που καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες της αγοράς (mobile, wms, κλπ.)

7.  Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου συνεργατών υποστηρίζει και πουλάει το συγκεκριμένο προϊόν.

8.  Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση junior consultants στην αγορά πληροφορικής και στον τομέα των Εμπορολογιστικών εφαρμογών τόσο στους κατασκευαστές όσο και στους συνεργάτες.

Case Study Εργασία: Δημιουργία περιπτωσιολογικής μελέτης, με παραδείγματα ειδικών διαχειρίσεων δραστηριοτήτων εταιριών, πχ. δημιουργία μιας εταιρίας με χρήση παρτίδων για φάρμακα ή εταιρίας με είδη με δυναμικά χαρακτηριστικά  (πχ χρώμα – μέγεθος). 

Εξεταστική Διαδικασία: Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε εξεταστική διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σενάρια υλοποίησης.

Εισηγητές:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν έμπειρα & καταξιωμένα στελέχη στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων πληροφορικής του Ομίλου της Epsilon Net,  υπό τον συντονισμό του κ. Δημήτρη Ταξίδη (Director of Network Services EpsilonSingularLogic)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Αποφοίτους του Σεμιναρίου "Financial Accounting"
 • Λογιστές με μικρή ή μεσαία εργασιακή εμπειρία
 • Αποφοίτους ή τελειόφοιτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφοίτους Οικονομικών και λογιστικών σχολών
 • Αποφοίτους σχολών Πληροφορίκης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 12 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 48 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Εμπορικές πολιτικές (Χρήση & Παραμετροποίηση)

 • Τιμοκατάλογοι
 • Ζώνες Τιμών
 • Εκπτωτική Πολιτική
 • Εμπορική Πολιτική

2.    CRM (Χρήση & Παραμετροποίηση)

 • Πόροι
 • Καμπάνιες
 • Ημερολόγια
 • Loyalties – Προγράμματα Επιβράβευσης Πόντων

3.    Λογιστική

Λογιστικά Συστήματα

 • Γενική Λογιστική
 • Έσοδα – Έξοδα
 • Δ.Λ.Π. – Ε.Λ.Π.
 • Άρθρα Λογιστικής
 • Αυτόματα
 • Χειροκίνητα
 • Βασικά Έντυπα
 • ΦΠΑ
 • Ιntrastat – VIES κ.λπ.
 • Πάγια

4.    Παραμετροποίηση Λογιστικής (myData ΑΑΔΕ)

 • Παραμετροποίηση για σύνδεση Εμπορικού - Λογιστικής (γέφυρες λογιστικής)
 • Εργασίες ελέγχου συμφωνίας μεταξύ Εμπορικού και Λογιστικής
 • Διαβίβαση στην ΑΑΔΕ, ERP - Πάροχος
 • Βασικές Έννοιες
 • Οδηγός Γρήγορης Παραμετροποίησης
 • Παραμετροποίηση Οντοτήτων
 • Μαζικές Εργασίες

5.    Φάκελοι Κοστολόγησης (Χρήση & Παραμετροποίηση)

 • Ορολογία
 • Καταχώρηση Φακέλου
 • Επιμερισμός Δαπανών
 • Κλείσιμο Φακέλου

6.    Technical Advanced

 • Form Customization.
 • Migration Level 2 (Κινήσεων, Ειδικών Οντοτήτων, Migration Tool)
 • Δικαιώματα Χρηστών Advanced.
 • Advanced Reporting.

7.    Μεθοδολογία ορθής ολοκλήρωσης έργου (Project Management)

 • Μεθοδολογία καταγραφής αναγκών έργου (requirements)
 • Σύνταξη τεύχους λειτουργικών προδιαγραφών (FRD)
 • Καταγραφή προφίλ εταιρείας και τρέχουσας κατάστασης (RAD Template)
 • Καταγραφή project scope & solution design μετά την καταγραφή (solution design template)
 • Καταγραφή Λειτουργικών Απαιτήσεων (FRD)
 • Καταγραφή πιθανών παραγόντων για μη ομαλή λειτουργία (Risk Factors)
 • Ιεράρχηση Βημάτων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

εφτά + = δώδεκα

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας