Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Business Software Experts - Level 1

Level 1 – Basic Program

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Αν έχεις ολοκληρώσει τον αρχικό κύκλο σπουδών σου και ενδιαφέρεσαι για να κάνεις καριέρα στην Βιομηχανία της Πληροφορικής, συμπλήρωσε  την  Αίτηση Συμμετοχής σου για να συμμετάσχεις στο νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα Συστήματα Επιχειρησιακού Λογισμικού.

Το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως στόχο την προετοιμασία των στελεχών που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα 3 επίπεδων και να ξεκινήσουν παράλληλα να λαμβάνουν εργασιακή εμπειρία στον Όμιλο εταιρειών της Epsilon Net και στους συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η άριστη προετοιμασία των συμμετεχόντων σε χρονικό διάστημα 8 μηνών ώστε να αναλάβουν πλήρη απασχόληση σε θέσεις :

 • Βusiness IT Consultant
 • Sales Expert Consultant
 • Technical and Support IT Consultant

Οι συμμετέχοντες  θα παρακολουθήσουν ένα εντατικό και απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης τριών επιπέδων, και θα αποκτήσουν ισχυρό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία :

 • στις βασικές αρχές και τις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης
 • στην ανάλυση των απαιτήσεων του επιχειρηματία και των στελεχών του κατά την επιλογή εργαλείων πληροφορικής
 • στην ορθή καταγραφή των απαιτήσεων , στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων & την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών (Τεύχος Προδιαγραφών)
 • στην προετοιμασία της αρχικής Τεχνικής Πρότασης και των εναλλακτικών επιλογών
 • στην αναλυτική παρουσίαση της Τεχνικής Πρότασης Επιχειρησιακού Λογισμικού
 • την επεξήγηση των προτεινόμενων υπηρεσιών  παραμετροποίησης, μετάπτωσης δεδομένων, εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας  και εκκίνησης του πληροφοριακού συστήματος
 • στην προετοιμασία της τελικής Τεχνικής Πρότασης που θα συνοδεύει την οικονομική προσφορά
 • στην παρακολούθηση της εφαρμογής της τεχνικής λύσης που θα έχει επιλεγεί και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

Τι θα κερδίσουν όσοι συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 • Εκπαίδευση από καταρτισμένους experts στα πληροφοριακά συστήματα και στελέχη της αγοράς
 • Ολοκληρωμένη κατανόηση των αναγκών της ελληνικής επιχείρησης  και του τρόπου λειτουργίας της
 • Εκμάθηση του πληροφοριακού συστήματος  PYLON και των εξειδικευμένων λύσεων τους
 • Συμμετοχή σε ομαδικές ασκήσεις  και πρακτική εξάσκηση μέσα από Case Studies
 • Για όσους πετύχουν υψηλό βαθμό στις εξετάσεις του  1ου Level  δωρεάν  συμμετοχή στο 2ο Level  του εκπαιδευτικού προγράμματος αξίας 720.00€
 • Για όσους πετύχουν υψηλό βαθμό στις εξετάσεις του 2ου Level, εξασφάλιση 3μηνης εργασίας (με πλήρη αμοιβή) στον μεγαλύτερο Όμιλο Πληροφορικής στην Ελλάδα ( στο επιχειρησιακό λογισμικό ) και παράλληλα δωρεάν συμμετοχή στο 3ο Level - Business Professional ή στο Technical Professional του εκπαιδευτικού προγράμματος αξίας 960,00€ (το τελευταία Level του προγράμματος θα διεξάγεται μόνο Σάββατα ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι εργάζονται)
 • Για όσους πετύχουν υψηλό βαθμό στις εξετάσεις του 3ου LevelBusiness Professional ή στο Technical Professional , πρόταση μόνιμης εργασίας στην Epsilon Net ή σε μια από τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις-συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα

Διαδικασία εξέτασης

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των πρακτικών ασκήσεων  οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μία απαιτητική εξεταστική διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σενάρια υλοποίησης. Παράλληλα θα πρέπει να παραδώσουν ένα ολοκληρωμένο Case Study στο οποίο θα εφαρμόσουν με πρακτικό τρόπο όσα έχουν διδαχθεί.

Ημερομηνία Παράδοσης Case Studies: 30/10/2021 και Ημερομηνία Εξετάσεων: 01/11/2021

Εισηγητές:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν έμπειρα & καταξιωμένα στελέχη στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων πληροφορικής του Ομίλου της Epsilon Net,  υπό τον συντονισμό του κ. Δημήτρη Ταξίδη (Director of Network Services EpsilonSingularLogic)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Αποφοίτους του Σεμιναρίου "Financial Accounting"
 • Λογιστές με μικρή ή μεσαία εργασιακή εμπειρία
 • Αποφοίτους ή τελειόφοιτους Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αποφοίτους Οικονομικών και λογιστικών σχολών
 • Αποφοίτους σχολών Πληροφορίκης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 12 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 48 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Εισαγωγικά ERP

 • Τι είναι το ERP
 • Χαρακτηριστικά ERP εφαρμογών
 • Τι είναι η πλατφόρμα PYLON – Δομή και μηχανισμός
 • Ανάλυση Κυκλώματος Κινήσεων (Πωλήσεις, Αγορές, Αποθήκη, Πελατών, Δελτία/Τιμολόγια – Ποσότητες/Αξίες)  

2.    Χρήση Εμπορικού

 • Εξοικείωση με περιβάλλον εφαρμογής PYLON
 • Συναλλασσόμενοι – Επαφές – Πελάτες – Προμηθευτές – Πιστωτές - Χρεώστες
 • Αποθήκη (Είδη – Υπηρεσίες)
 • S/N
 • Παρτίδες
 • Χαρακτηριστικά Αποθέματος
 • Set - Kit
 • Κινήσεις – Παραστατικά
 • Προσφορές 
 • Παραγγελίες
 • Παραστατικά Πωλήσεων
 • Παραστατικά Αγορών
 • Παραστατικά Αποθήκης
 • Εισπράξεις - Πληρωμές
 • Απογραφές έναρξης
 • Φυσική Απογραφή
 • Χρεώσεις – Δαπάνες
 • Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
 • Αξιόγραφα  

3.    Παραμετροποίηση Εμπορικού

 • Παραμετροποίηση Σειρών, Τύπων Παραστατικών, Τύπων Κίνησης
 • Δυναμικοί Αθροιστές
 • Φόρμες Παραστατικού
 • Δρομολόγηση εκτυπώσεων με ή χωρίς Φορολογικό Μηχανισμό.  

4.    Εγκατάσταση εφαρμογής PYLON

 • Επεξήγηση Δομής Εφαρμογής
 • Βάση Δεδομένων
 • Application Server
 • Client
 • Εγκατάσταση με χρήση Πρότυπης Βάσης Δεδομένων Firebird & SQL Server
 • Εγκατάσταση
 • Server
 • Client
 • Export - Import Βάσης  

5.    Technical Foundation

 • Εισαγωγή σε Customization
 • Παραμετροποίηση browse οθόνης
 • Δημιουργία εκτυπώσεων με χρήση Easy Report Generator

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ένα + δύο =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας