Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Πρακτικό Γραφείο Φορολογίας και Μηχανογραφική Συμπλήρωση Εντύπων

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Οι Συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

• Την Πλήρη Ανάλυση της Φορολογικής Νομοθεσίας Εισοδήματος, Φυσικών και Νομικών Προσώπων, καθώς και των διατάξεων ΦΠΑ 

• Εξάσκηση σε εφαρμογές λογισμικού επί όλων των φορολογικών εντύπων Εισοδήματος με αναλυτικά case studies, παραδείγματα με ιδιαιτερότητες για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν με πρακτικά παραδείγματα στις Λογιστικές Εφαρμογές της Epsilon Net.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

  • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
  • Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
  • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 7 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Βιβλία – Στοιχεία – Ποινολόγιο

• Διακίνηση

• Τιμολόγηση

• Πρόστιμα 

• Προσαυξήσεις

2. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και Ακίνητα

• Έννοιες συγγενικών προσώπων και συνδεδεμένων προσώπων

• Φορολογικό έτος

• Φορολογική κατοικία

• Εξαρτώμενα μέλη και υποχρέωση υποβολής Δ.Φ.Ε.

• Προσδιορισμός εισοδήματος από μισθωτή εργασία

• Αμοιβές μελών ΔΣ, αμοιβές διαχειριστών Νομικών προσώπων

• Φορολογική αντιμετώπιση επιδομάτων 

• Φορολογική αντιμετώπιση διατακτικών σίτισης 

• Κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο

• Παροχές σε είδος 

• Φορολογικοί Συντελεστές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

• Φορολογική αντιμετώπιση εισοδήματος αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος πλοίων εμπορικού ναυτικού

• Φορολογική αντιμετώπιση  και φορολογικοί συντελεστές αποζημιώσεων 

• Μειώσεις φόρου

• Δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων

• Παρακράτηση φόρου από μισθωτή εργασία

• Φορολογία εισοδήματος κατοίκων εξωτερικού

• Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα

• Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

3. Εισόδημα Κεφαλαίου - Κατοίκων Εξωτερικού - Αντικειμενικές δαπάνες – Ανάλωση Κεφαλαίου

• Μερίσματα – Τόκοι - Δικαιώματα (royalties)

• Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος

• Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων και αποζημιώσεων

• Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση κεφαλαίου

• Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος

• Κάτοικοι εξωτερικού

• Διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας

• Μόνιμη εγκατάσταση

• Εισόδημα στην ημεδαπή /αλλοδαπή

• Πίστωση φόρου αλλοδαπής

• Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής ΦορολογίαςΑντικειμενικές δαπάνες – Ανάλωση κεφαλαίου

• Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

• Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

• Τρόποι κάλυψης τεκμηρίων

• Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών Μερίσματα – τόκοι – δικαιώματα 

• Φορολόγηση

• Παρακράτηση φόρου

4. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

• Ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα 

• Φορολογική αντιμετώπιση κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

• Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών

• Φορολογική αντιμετώπιση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

• Μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

• Χρηματοοικονομική μίσθωση

• Φορολογικές Αποσβέσεις – Συντελεστές

• Αποτίμηση αποθεμάτων

• Υποχρέωση σύνταξης απογραφή αποθεμάτων

• Απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής

 Προαιρετική απογραφή

 Επισφαλείς απαιτήσεις – Διαγραφή – Προϋποθέσεις έκπτωσης 

 Μεταφορά ζημιών

 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες

• Παρακράτηση φόρου

5. Φ.Π.Α.

• Συντελεστές

• Πράξεις φορολογητέες

• Πράξεις εξαιρούμενες

• Απαλλαγές

• Τριγωνικές συναλλαγές

• Τόπος παροχής υπηρεσιών (Άρθρο 14)

• ΦΠΑ σε οικοδομικές επιχειρήσεις

• Διαδικασία επιστροφής

• Δήλωση ΦΠΑ

6. Έντυπα φορολογίας – μηχανογράφηση

• Έντυπο Ε2

• Έντυπο Ε9

• Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (Βασικά στοιχεία ανάλυσης για κάθε έντυπο και παράδειγμα στο taxsystem)

7. Έντυπα φορολογίας – μηχανογράφηση

• Έντυπο Ε3

• Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

• Έντυπο Ν (Βασικά στοιχεία ανάλυσης για κάθε έντυπο και παράδειγμα στο taxsystem)

8. Έντυπα φορολογίας – ΦΠΑ – μηχανογράφηση

• Έντυπο Ε1

• Δήλωση ΦΠΑ (Βασικά στοιχεία ανάλυσης για κάθε έντυπο και παράδειγμα στο taxsystem)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας