Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

    

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα 1η: Νομοθετικό Πλαίσιο

 • Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες με όλες τις τελευταίες αλλαγές
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & Κατώτατος Νομοθετημένος Μισθός - Ημερομίσθιο
 • Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους
 • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Άδεια, ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
 • Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
 • Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
 • Ωράρια εργασίας - μεταβολές - διάλειμμα
 • Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.  

Ενότητα 2η: Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα

 • Αναλυτικοί υπολογισμοί – παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
 • Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου
 • Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Υπολογισμός Αποδοχών, Δώρων, Επιδομάτων, Αποζημιώσεων
 • Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, Φ.Μ.Υ., Εκκαθάριση
 • Υπολογισμός Α.Π.Δ., Προσωρινής Φ.Μ.Υ.  

Ενότητα 3η: Επίκαιρα Θέματα

 • Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών
 • Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
 • Ηλεκτρονικά Έντυπα (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) Πρακτική Τ.Ε.Ι., Μαθητεία Ο.Α.Ε.Δ.
 • Χειρισμός Υπερωριών, Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
 • Μεταβολή από Πλήρη σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις
 • Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
 • Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας  

Όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν με πρακτικά παραδείγματα στις εφαρμογές μισθοδοσίας της Epsilon Net την τελευταία μέρα του σεμιναρίου.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας