Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)

Βήμα προς Βήμα η διαδικασία σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Ν.4172 & Ν.4174 /2013 - Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους "Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών", παρουσιάζοντας υποδείγματα και παραδείγματα φακέλων,  την υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα, καθώς και τεχνικές τεκμηρίωσης των συναλλαγών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Λειτουργική ανάλυση
 • Ανάλυση κινδύνων
 • Μέθοδοι υπολογισμού τιμών
 • Συγκρίσιμη μη ελεγχόμενη τιμή
 • Τιμή μεταπώλησης μείον
 • Κόστος συν κέρδος
 • Λοιπές μη παραδοσιακές μέθοδοι

 •         Συγκριτικά στοιχεία
 •  Εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία
 •  Εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία

 • Έλεγχος συγκρισιμότητας των στοιχείων
 • Προσδιορισμός των τιμών

o   Εύρος αποδεκτών τιμών

o   Υπολογιστικά σχήματα για τον προσδιορισμό τους

•        Τράπεζες πληροφοριών

o   Τεχνικές που ακολουθούνται

o   Κριτήρια επιλογής

•        Υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization)

•        Συνοπτικός  πίνακας πληροφοριών στη ΓΓΠΣ

o   Πότε υποβάλλεται

o   Τι περιλαμβάνει

o   Υποδείγματα

•        Προέγκριση  της μεθοδολογίας μελλοντικών ενδοομιλικών συναλλαγών (ΑΡΑ’s)

•        Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης

•        Γλώσσα

•        Κυρώσεις

•        Παραδείγματα και Υπόδειγμα φακέλου

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

εννέα + δύο =

Η Epsilon Net συλλέγει, αποθηκεύει στα συστήματα της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με την ίδια και τις εταιρείες του ομίλου Epsilon Net για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου. Τα στοιχεία σας ΔΕΝ διαβιβάζονται σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο privacy@epsilonnet.gr

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας