Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Budgeting - Η κατάρτιση και ο έλεγχος του προϋπολογισμού

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημερομηνία, Τιμή, Τοποθεσία κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό αναλύεται η σκοπιμότητα και τα οφέλη από την κατάρτιση προϋπολογισμού και αναλύονται διεξοδικά τα βήματα κατάρτισής του που περιλαμβάνουν όλους τους επιμέρους  προϋπολογισμούς καθώς και την συναρμογή τους στο τελικό Master Budget που περιλαμβάνει τις πλήρεις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις – Ισολογισμό, Αποτελέσματα & Ταμειακές Ροές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

  • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
  • Οικονομικούς Διευθυντές
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι ενότητες του σεμιναρίου παρουσιάζονται με τις απαραίτητες, κατά περίπτωση, προεκτάσεις τους, προκειμένου να καταδειχθεί με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο ο προϋπολογισμός αντί για ένα απλό συνονθύλευμα προβλέψεων,  καθίσταται πραγματικά ένα εργαλείο σχεδιασμού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Παρουσιάζεται λοιπόν

-       η ανάλυση CVP (Cost-Volume-Profit) και η ανάλυση contribution margin και Νεκρού Σημείου ,

-       η ανάλυση του κόστους στα διάφορα συστατικά του και η σύνδεση του με τα επίπεδα δραστηριότητας της επιχείρησης

-       οι μέθοδοι κοστολόγησης αποθεμάτων και η κοστολόγηση βιομηχανικού προϊόντος

-       η τεχνική του Activity Based Costing

-       η ανάλυση του κεφαλαίου κίνησης

-       ο ενδεδειγμένος τρόπος χρηματοδότησης των στοιχείων του ενεργητικού

-       τα κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

-       ο έλεγχος των αποκλίσεων με την τεχνική του flexible budget

Οι ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν σύντομα case studies για την πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση των διαφόρων εννοιών. Τέλος αναλύεται και παρουσιάζεται ένα πλήρες case study κατάρτισης αλλά και ελέγχου του προϋπολογισμού μιας σύνθετης εμποροβιομηχανικής επιχείρησης με την χρήση προχωρημένων τεχνικών στο Excel.

Αναλυτικά οι ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής :

·         Η σύνδεση του προϋπολογισμού με τον στρατηγικό σχεδιασμό

·         Προϋπολογισμός : Οφέλη & προβλήματα

·         Προσεγγίσεις & Τύποι προϋπολογισμού

·         Τα βήματα κατάρτισης ενός προϋπολογισμού

·         Ανάλυση Κόστους-Όγκου-Κερδοφορίας (CVP Analysis), Νεκρό Σημείο

·         Ο προϋπολογισμός πωλήσεων

·         Ποσοτικές & Ποιοτικές Μέθοδοι προβλέψεων

·         Πολιτική αποθεμάτων και ο προϋπολογισμός παραγωγής & αγορών

·         Προϋπολογισμός εξόδων

·         Προϋπολογισμός επενδύσεων

·         Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

·         Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης και Προϋπολογισμός ταμειακών ροών

·         Προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις: Αποτελέσματα, Ισολογισμός, Ταμειακές Ροές

·         Η παρακολούθηση και έλεγχος του προϋπολογισμού

·         Έλεγχος αποκλίσεων

·         Ολοκληρωμένο Case Study : Κατάρτιση & Έλεγχος προϋπολογισμού Εμποροβιομηχανικής επιχείρησης

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας