Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Πρόγραμμα Εργαζομένων με Εκπαιδευτικό Επίδομα

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες: «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πλαϊνό μενού

Κάντε την αίτηση Τώρα!

Άνοιξε η Β΄ Φάση του επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων «Πάω Μπροστά»

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, άνοιξε η Β΄ Φάση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με φορέα υλοποίησης τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι η Α΄ Φάση ολοκληρώνεται την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 στις 23:59 και όσοι ωφελούμενοι ενταχθούν στο σχετικό μητρώο θα μπορέσουν το αμέσως επόμενο διάστημα να επιλέξουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης.

Εάν έχετε ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης και έχετε λάβει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), μπορείτε να έρθετε στην Epsilon Training, και να παρακολουθήσετε ένα από τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει.

Ανοίγει η Β΄ Φάση του επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων «Πάω Μπροστά»
ένα + = οκτώ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Προϋποθέσεις

1. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση, έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:  

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα κατάρτισης.  

2. Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει:  

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει μέσω της σελίδας voucher.gov.gr εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».  
 • Να επισυνάψει τα παρακάτω δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.  
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.  
 • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  ή ανώτερου τίτλου σπουδών.  
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr  

3. Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα συγκροτηθεί, με απόφαση Διοικητή της ΔΥΠΑ, το Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr.  

4. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι επιλέγουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν αξιολογηθεί και εμφανίζονται στο voucher.gov.gr  

Τα προγράμματα κατάρτισης εμφανίζονται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει στην αίτησή του.  

5. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως  εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.  

Εκπαίδευση - Πιστοποίηση

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών (τα µαθήµατα γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας).  

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, που ανέρχεται σε: 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για 80 ώρες κατάρτισης θα λάβει 400,00 Ευρώ.  

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, αφαιρουμένων τυχόν απουσιών.

Δείτε το αναλυτικό δελτίο τύπου εδώ

Ενδεικτικές Θεματολογίες

Ψηφιακές Δεξιότητες

 • Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Digital Marketing
 • E-commerce Sales και Ηospitality Μarketing
 • Στέλεχος Logistics /  Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10
 • Περιήγηση, αναζήτηση και επιλογή δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
 • Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Risk Management με Ψηφιακά Εργαλεία


Πράσινες Δεξιότητες

 • Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG & Sustainability Performance Management
 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων


  Με Ενδιαφέρει

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες: «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας:


  ένα + = οκτώ

  Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

  Πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα κατάρτισης 150.000 εργαζομένων θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU, συνολικού ύψους 154,5 εκατ. ευρώ.

  ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

  Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας