Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

nicosia.png Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πλαϊνό μενού

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ΑΕΙ, προσφέρει δε περισσότερα από 40 πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα προπτυχιακού (Bachelor), μεταπτυχιακού (Μaster) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου. 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ως ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρει αναγνωρισμένες σπουδές υψηλού επιπέδου σε ειδικότητες μεγάλης ζήτησης όπως Ιατρικής, Αρχιτεκτονικής, Νομικής, Φαρμακευτικής, Οικονομίας, Ψυχολογίας, Μηχανικής Ηλεκτρολογίας, Μηχανικής Η/Υ, Φυσικοθεραπείας, Παιδαγωγικής, Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μουσικής, Χορού κλπ. Συνδυάζει την υποδειγματική οργάνωση και συνέπεια με την υψηλή ποιότητα σπουδών, προωθεί την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης, αλλά και την διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει συνάψει 145 συμφωνίες στο πρόγραμμα κινητικότητας Εράσμους με 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας. 

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας