Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Οικονομικά

Πλαϊνό μενού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα Οικονομικά μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για όσους αναζητούν πρόσθετες δεξιότητες και γνώσεις, για μια αλλαγή σταδιοδρομίας ή ενίσχυση του βιογραφικού σημειώματος. Συγκεκριμένα απευθύνονται σε επαγγελματίες Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων εταιριών, Επίσης, τα μαθήματα απευθύνονται σε Επιχειρηματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εκμάθηση βασικών οικονομικών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές οικονομικές και επιχειρηματικές αποφάσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων
 • Πρακτικό Γραφείο Γενικής Λογιστικής : εξειδίκευση στα Ε.Λ.Π., Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. 
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - I.F.R.S.
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος
 • Microsoft Excel για Στελέχη Οικονομικής /Εμπορικής Διεύθυνσης
 • Οικονομικά για μη Οικονομικούς
 • Budget
 • Cash Flow
 • Κλείσιμο ισολογισμού – εγγραφές τέλους χρήσης
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές
 • IFRS Τραπεζών
 • Διακίνηση και Τιμολόγηση Αγαθών και Υπηρεσιών
 • Οι Αλλαγές στο ΦΠΑ
 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Φορολογικοί Έλεγχοι Επιχειρήσεων 
 • Φορολόγηση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Τίτλων
 • Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση Ναυτιλιακών Εταιρειών
 • Φορολόγηση Εισοδήματος Αλλοδαπής
 • Δηλώσεις Αγροτών – Αγροτικών Συνεταιρισμών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

έξι + τρία =

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας