Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

OAED-500x330.png ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,06%

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Πλαϊνό μενού

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης εργαζόμενων ΛΑΕΚ

Σήμερα, Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, ξεκινά η υλοποίηση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) έτους 2022, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΦΕΚ 2280/Β/10-5-2022 και ΦΕΚ 2378/Β/16-5-2022).

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://laek.oaed.gr/

ΛΑΕΚ 0,06 για το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η με Αριθμ. 2263/52/16-5-2022 απόφαση σχετικά με το Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2022. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ, νυν Δ.ΥΠ.Α.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή, σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΜε απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2022, διαμορφώνεται ως εξής:
 • Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως του ποσού του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2022.
 • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2021, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ, στο έτος 2022.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει, το έτος 2021, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2022.

Δείτε εδώ την απόφαση

ΛΑΕΚ 0,06% 2021. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37498/23.06.2021 απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ την 23/06/2021 ξεκινά η υποβολή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021 με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning). Η υλοποίηση δεν δύναται να ξεκινήσει πριν την παρέλευση 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος. Τα δια ζώσης προγράμματα θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα με την άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του covid19 και την επανέναρξη των δια ζώσης εκπαιδεύσεων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η λήξη της υλοποίησης των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021 ορίζεται στις 20/12/2021.

ΛΑΕΚ 0,06% του έτους 2021

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% του έτους 2021 εδώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2021. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή, σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία που θα ορισθεί με Απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ έως και την 20/12/2021.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2021, διαμορφώνεται ως εξής:

 • Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως του ποσού του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2021.
 • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ, στο έτος 2021.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει, το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2021.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας