Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Master in Business Administration (MBA)

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πλαϊνό μενού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Καθώς το παγκόσμιο περιβάλλον μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς, τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τον μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και δεν είναι σε θέση να αφήσουν την εργασία τους, ή να παρευρίσκονται σε τάξεις, μπορούν να αξιοποιήσουν την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας, που αποτελεί την ιδανική λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τη μέθοδο της διδασκαλίας και μάθησης εξ αποστάσεως και δίνει την ευκαιρία υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης, χωρίς να απαιτείται η συστηματική φυσική παρουσία των φοιτητών στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και χωρίς να τροποποιεί τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 

Δηλώστε Συμμετοχή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το  πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη, σε οποιαδήποτε θέση, στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.  Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με αποφασιστικότητα που έχουν στόχο να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να προσφέρουν στρατηγική κατεύθυνση και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους στους σύγχρονους οργανισμούς.

ΔΟΜΗ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΒΑ προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 36 πιστωτικές μονάδες (Credits)/90 ECTS. Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 7 κύρια μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και 2 μαθήματα διείσδυσης ή μια διπλωματική εργασία. Οι φοιτητές μπορούν να πάρουν όσα μαθήματα θέλουν ανά τετράμηνο.  Πρέπει να σημειωθεί ότι ο φόρτος εργασίας 4 μαθημάτων ανά τετράμηνο αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή 2 μαθημάτων αντιστοιχεί σε μερική φοίτηση. 

Το ΜΒΑ πρόγραμμα προσφέρεται εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και η μέγιστη 4 χρόνια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις.Οι εξετάσεις γίνονται σε αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα. 

Επίσης, οι φοιτητές αξιολογούνται και με εργασίες (coursework).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ & EFQUEL

Σύμφωνα με την αναφορά και απόφαση με αριθμό 9682/27 Ιουνίου 2012 του ΔΟΑΤΑΠ, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται ως αναγνωρισμένο και ομοταγές  προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι τίτλοι που χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος MBA εξ αποστάσεως  αναγνωρίζονται ως μεταπτυχιακοί τίτλοι.
Για επιβεβαίωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ.

Επιπρόσθετα, το εξ αποστάσεως MBA του πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι πιστοποιημένο ως προς την ποιότητα εκπαίδευσης από το European Foundation For Quality in E-learning EFQUEL.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας