Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

MAC - Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ 0,24%

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ

Πλαϊνό μενού

ΛΑΕΚ 0,24%

Αφορά ΜΟΝΟ εργαζόμενους, ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ο.Α.Ε.Δ. για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. Σε αυτή τη περίπτωση χορηγείται στην επιχείρηση επιδότηση 100% επί του ποσού που κατέβαλε για τα δίδακτρα του εργαζομένου της.

Πληροφορίες σχετικά με το ΛΑΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://laek.oaed.gr.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας