Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

MAC - Χορήγηση Πιστοποιητικού

Πιστοποίηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα – Χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης - Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Πλαϊνό μενού

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σε όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφόσον οι παρουσίες τους καλύπτουν το 90% του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης οι οποίες διενεργούνται από την ASSOCIATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTANTS δύο φορές ετησίως Δεκέμβριο & Ιούνιο, στην Ελληνική γλώσσα, υπό την εποπτεία του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council) & της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος στη Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση (Diploma in Management Accounting & Costing).

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας