Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Επανασχεδιασμένο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 29-64 ετών

Πλαϊνό μενού

Γενικές Πληροφορίες

Νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους (με ενεργή κάρτα ανεργίας) ηλικίας 29-64 ετών, (01-01-1952- 31-12-1987) .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1/12/2016 , 11.00 π.μ. έως 30/12/2016 και ώρα 11.59 μ.μ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

Το πρόγραμμα έχει επανασχεδιαστεί και αφορά πλέον 23.000 ανέργους με προβλεπόμενη εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 • Επίδομα 2.600€ (600,00€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ επίδομα πρακτικής άσκησης).

Το πρόγραμμα θα παρέχει επιπλέον:

 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος.
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης.
 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις των ακόλουθων κλάδων:

 • Εμπόριο
 • Logistics
 • Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Τρόφιμα-Ποτά
 • Ενέργεια
 • Βιομηχανία
 • Αγροτικός Τομέας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και έπειτα) ή Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι 

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ»:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Πηγή: www.voucher.gov.gr

Μπορείτε να δείτε την πλήρη πρόσκληση του προγράμματος εδώ.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής  και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παρακάτω:

Συμπληρώστε  με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:

ένα + = τέσσερα

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας