Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

kvbm2014.png ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση”

Πλαϊνό μενού

Γενικές Πληροφορίες epaad.png

Ενημερωθείτε άμεσα για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης! Δηλώστε συμμετοχή στο επερχόμενο σεμινάριο της EPSILON NET,  "Τα Νέα Προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ 2014 – 2020"

Γενικές Πληροφορίες

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Στόχος του Ε.Π. είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο από κοινού σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναμένεται να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας τους, καθώς και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποστηρίζοντας το συνολικό όραμα της χώρας για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας, έτσι όπως αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020:

  • Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
  • Περιφέρειες Σε Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
  • Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. 

Η EPSILON NET TRAINING ΩΣ Κ.Δ.Β.Μ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

Η EPSILON NET TRAINING δραστηριοποιείται από το 1992 στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Πιστοποιήθηκε ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 από το Υπουργείο Παιδείας, με αριθμό αδείας από τον ΕΟΠΠΕΠ 2000177, διευρύνοντας τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες της. Έχοντας ως σύμβολο τη διανομή της γνώσης προς όλους, προσφέρει εξειδίκευση σε καινοτόμες ειδικότητες.

Στόχος της EPSILON NET TRAINING είναι να:

  • Στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη και εξειδίκευση των εκπαιδευόμενων.
  • Προσφέρει τους κατάλληλους τρόπους και δρόμους για δια βίου μάθηση.
  • Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αξιοποιείστε τι δυνατότητες για επιδοτούμενη κατάρτιση έως και 20% που προσφέρει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συνεργαστείτε με την EPSILON NET TRAINING!

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας