Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Επαγγελματικοί Τίτλοι Πιστοποίησης

Όλα τα Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο τον ΑΙΑ

Πλαϊνό μενού

Τίτλοι Πιστοποίησης

_Diploma in Advanced Taxation

Σκοπός του προγράμματος: Η απόκτηση όλων των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη εξάσκηση του επαγγέλματος του φοροτεχνικού. Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, θα είναι πλήρως καταρτισμένοι και ικανοί να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το σύνολο των εργασιών που άπτονται της φορολογικής νομοθεσίας.

Οφέλη του προγράμματος:  Το Diploma in Advanced Taxation, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας και αποτελεί τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης που δίνει απάντηση στο ζητούμενο της υψηλού επιπέδου γνωστικής εξειδίκευσης, παρέχοντας στον κάτοχό του την πρωτοπορία στις εξελίξεις αφορούν στον κλάδου του.   Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο συμμετέχοντας θα έχει: Αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας Αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές ελέγχου Αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση ομίλων εταιρειών Αποκτήσει ικανότητες για παροχή ολοκληρωμένων φορολογικών συμβουλών.

Δες την Αναλυτική Θεματολογία εδώ

_ Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS)

      Το Diploma in International Financial Reporting Standards, πλήρως εναρμονισμένο με τις νέες απαιτήσεις, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης που δίνει απάντηση στο ζητούμενο της υψηλού επιπέδου γνωστικής εξειδίκευσης, παρέχοντας στον κάτοχό του την πρωτοπορία στις εξελίξεις αφορούν στον κλάδου του. Η επικείμενη ισχύς των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις σηματοδοτεί την αλλαγή φιλοσοφίας και λειτουργίας τους και καθιστά τη γνώση πρακτικής εφαρμογής τους απαραίτητη.              

  • Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να προσφέρει: Ανάπτυξη της κατανόησης των υποψηφίων για τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Ανάπτυξη της κατανόησης των υποψηφίων για το Εννοιολογικό Πλαίσιο του ΣΔΛΠ. Ανάπτυξη των γνώσεων και της κατανόησης των υποψηφίων για την ανάπτυξη και το πεδίο εφαρμογής των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ανάπτυξη της ικανότητας των υποψηφίων να εφαρμόσουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Δες την Αναλυτική Θεματολογία εδώ

_Diploma in Auditing & Internal Review

      Το Diploma in Auditing & Internal Review, σχεδιασμένο αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό, αποτελεί το πλέον σύγχρονο εφόδιο ανώτερης θεωρητικής & πρακτικής εξειδίκευσης βασισμένο στα Διεθνή Λογιστικά και στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνάδει με την νέα Νομοθεσία 4849/2021 και συγκεκριμένα με άρθρο 86 που αφορά την Εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών.               Στόχος του Προγράμματος: Σκοπός του διπλώματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις αναφορικά με τον έλεγχο εταιρειών και ειδικά σε σχέση με τον σχεδιασμό της ελεγκτικής εργασίας, την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών και την έκφραση ελεγκτικής γνώμης βασιζόμενη στα ελεγκτικά τεκμήρια καθώς και αναφορικά με την φύση και τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου.  

  • Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  Γνωρίζουν την φύση και σκοπό της ελεγκτικής Περιγράψουν το κανονιστικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου Κατανοούν τις απαιτήσεις των Διεθνή Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ) Γνωρίζουν τα δικαιώματα, ευθύνες και επαγγελματικές υποχρεώσεις του ελεγκτή Εξηγήσουν την διαδικασία σχεδιασμού του ελέγχου και την αναγκαιότητα του ελεγκτικού προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα ελεγκτικά τεκμήρια και τον ελεγκτικό κίνδυνο Περιγράψουν τα ελεγκτικά τεκμήρια για συγκεκριμένες περιπτώσεις  Περιγράψουν την ελεγκτική εργασία στο στάδιο της τελικής επισκόπησης και έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου  Εξηγήσουν τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή.

Δες την Αναλυτική Θεματολογία εδώ

_Diploma in Management Accounting and Costing (MAC)

      Το Diploma in Management Accounting and Costing είναι ο επαγγελματικός τίτλος εξειδίκευσης που εξασφαλίζει στον κάτοχό του το συγκριτικό πλεονέκτημα της εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα της Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, προσφέροντάς του το προβάδισμα στην αναβάθμιση του ρόλου του και την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

  • Σκοπός του διπλώματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες: Γνώσεις σε συστήματα κοστολόγησης προϊόντων, διαδικασίες, λειτουργίες, υπηρεσίες και ετοιμασία πληροφοριών που να βοηθούν την διοίκηση στην λήψη αποφάσεων και σχεδιασμό πολιτικής  Λεπτομερή κατανόηση του ρόλου της κοστολόγησης και της διοικητικής λογιστικής στο οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον Λεπτομερή γνώση στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και λήψη αποφάσεων Κατανόηση της στρατηγικής της λογιστικής διοίκησης    
    Δες την Αναλυτική Θεματολογία εδώ

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα Εκπαιδευτικά προγράμματα, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα σας καλέσουμε σύντομα.

εννέα + πέντε =

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας