Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Κουκουμπάνης Δημήτριος

Σύμβουλος - εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Κατέχει το «Diploma in Executive Coaching and Organizational Development Consulting»

Πλαϊνό μενού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εκπαιδευτής σε θέματα Ηγεσίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Εισηγητής Σεμιναρίων στην εταιρεία Epsilon Net

Παροχή υψηλής ποιότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ (τύπου Β)

ΣΠΟΥΔΕΣ

2013 |

Απόκτηση του "Diploma in Executive Coaching & Organizational Development" εκπαιδευτικός κύκλος 140 ωρών του εκπαιδευτικού ιδρύματος "IMPACT PCS"

2007 |

Πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ (τύπου Β) μέσω του μακροχρόνιου σεμιναρίου διάρκειας 300 ωρών "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ" του εκπαιδευτικού ιδρύματος "AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ"

1981 - 1982 |

Master of Science in "Food Science and Management" του Queen Elizabeth College, University of London

1975 - 1980 |

Πτυχίο Χημικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2011 - σήμερα | - Σύμβουλος Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Executive Coach.

Εφαρμογές βέλτιστων πρακτικών στην Διοίκηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε Επιχειρήσεις.

Μελέτες και εφαρμογές συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης σε Επιχειρήσεις.

Παροχή υπηρεσιών executive coaching σε στελέχη Επιχειρήσεων

2005 - 2011 | DIXONS SOUTH EAST EUROPE AEVE (Κωτσόβολος) - Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Συνολική Ευθύνη για τη θέσπιση και εφαρμογή όλων των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας που αφορούσαν το Ανθρώπινο δυναμικό της

2001 - 2004 | Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ - Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Logistics.

1987 - 1998 | ΝΙΚΗ ΑΕ (μετέπειτα Carrefour - Μαρινόπουλος) - Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων.

1984 - 1987 | ΝΙΚΗ ΑΕ (μετέπειτα Carrefour - Μαρινόπουλος) - Εκπαιδευόμενο Διευθυντικό Στέλεχος.

ΝΙΚΗ ΑΕ (μετέπειτα Carrefour - Μαρινόπουλος) - Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Δημήτρης Κουκουμπάνης γεννήθηκε στις 10/10/1957.

Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας