Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

karamanis-photo.jpg

Καραμάνης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Σύνταξης του Νομοσχεδίου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Πλαϊνό μενού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακά: Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεταπτυχιακά: Financial Accounting (International ΜΒΑ), Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα (Δημόσια πολιτική και διοίκηση)

Πανεπιστήμιο Manchester, MB - Προπτυχιακό: Auditing, International Accounting

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εισηγητής σε προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών

ΣΠΟΥΔΕΣ

1993 - 1996 | Διδακτορικό στη Λογιστική, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Μ. Βρετανία

1991 - 1992 | Master (MA) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Lancaster, Μ. Βρετανία

1988 - 1989 | Ετήσιο Φοροτεχνικό Σεμινάριο του ΕΛΚΕΠΑ

1988 - 1992 | Τριετής κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Σώματος Ορκωτών Λογιστών

1979 - 1983 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2013 - σήμερα | Υπουργείο Οικονομικών - Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας.

Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας για την απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών λογιστικών προτύπων (Υπουργείο Οικονομικών)

2009 - 2012 | Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Μέλος.

Μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

2005 - 2006 | Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την Οδηγία 51/2003 - Πρόεδρος.

Εναρμόνιση λογιστικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

2005 - 2007 | Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) - Μέλος.

Το ΣΛΟΤ λειτουργεί στα πλαίσια της Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και είναι πενταμελές επιστημονικό όργανο επιφορτισμένο με τη ρύθμιση της Λογιστικής πράξης.

2005 - σήμερα | Διάφορες επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα - Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Συμβουλευτικά έργα στον Ιδιωτικό Τομέα σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

2000 - 2002 | Υπουργείο Οικονομικών - .

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Σύμβουλος/ εμπειρογνώμων σε θέματα λογιστικής οργάνωσης και ελέγχου των δημοσίων δαπανών.

1988 - 1993 | Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) - Ορκωτός Ελεγκτής.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας