Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Dimitropoulos.jpg

Δημητρόπουλος Δημήτριος

Κάτοχος ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία.

Πλαϊνό μενού

ΕΝΕΡΓΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1 Σεμινάριο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εισηγητής σε Σεμινάρια για τις εταιρείες Epsilon Net και Singular

Εισηγητής του  Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιημένος εισηγητής του ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ

ΣΠΟΥΔΕΣ

2010 - 2011 | Μακροχρόνιο Σεμινάριο  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

2000 - 2002 | MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων από το Nottingham University

1999 | Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - φοροτεχνικού Α τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

1999 - 2000 | Φορολογικό σεμινάριο της PriseWaterHouseCoopers

1998 | Χορήγηση άδειας υπογραφής Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

1993 | Απόφοιτος της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2003 - σήμερα | Δημητρόπουλος Κ Δημήτρης & Συνεργάτες (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) - Υπεύθυνος Επιχείρησης.

Υπεύθυνος Στρατηγικής Ανάπτυξης της Εταιρείας Υπεύθυνος εκπαίδευσης και ενημέρωσης των Στελεχών της Επιχείρησης για την Λογιστική – Φορολογική και Εργατική Στήριξη πενήντα (50 ) Επιχειρήσεων . ( 10 Ανώνυμες , 40 μικρομεσαίες )

Σε συνεργασία με την εταιρεία Κινιτρον παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αναδιοργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου Λογιστηρίων  και τμημάτων HR μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα

2002 - 2003 | Όμιλος Ανδρουλιδάκη - Υπεύθυνος Λογιστηρίων.

Λογιστική Παρακολούθηση των Εταιριών του Ομίλου Λογιστικές Εργασίες Κλεισίματος Παρακολούθηση Φορολογικών Υποχρεώσεων Εταιρειών του Ομίλου Φορολογικό και Λογιστικό Reporting 

1998 - 2001 | Singular SA - Product line manager.

Aνάλυση των τάσεων της αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Ανάλυση του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, Υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για νέες υπηρεσίες και προϊόντα, Καταγραφή user requirement  για την βελτίωση και ανάπτυξη των εφαρμογών, Υπεύθυνος για την έγκυρη ενημέρωση της εταιρείας για όλα τα θέματα που αφορούν την Ελληνική νομοθεσία ( Κ.Β.Σ , Φ.Π.Α , ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ) για τα τυποιημένα προϊόντα και τα ERP

Καταγραφή και ανάλυση user requirement  Έλεγχος ως προς την εγκυρότητα της εφαρμογής σε όλα τα θέματα που αφορούν την Ελληνική νομοθεσία Συντονισμός των τμημάτων Ανάλυσης , Ανάπτυξης , Marketing για την υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής

1994 - 1997 | Τζερτζεβέλης Ιωάννης & Συνεργάτες - Προϊστάμενος του τμήματος υποστήριξης πελατών.

Υπεύθυνος για την σωστή οργάνωση του τμήματος μηχανογραφικών  Λύσεων της εταιρείας  ( ανεύρεση & εκπαίδευση στελεχών , σχεδιασμός  και  Οργάνωση Ροής εργασίας , έλεγχος  και αξιολόγηση αποτελεσμάτων , Ανάλυση και υλοποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης   Στόχων )

1991 - 1994 | Mini Moke AE - Λογιστής.

Τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων ,   συμμετοχή στην σύνταξη  Ισολογισμού , συμμετοχή στην διαδικασία  εσωτερικού ελέγχου.  Reporting στον Οικονομικό Διευθυντή 

1990 - 1991 | Singular SA - Singular Certified Consultant εμπορικών και οικονομικών εφαρμογών.

Στέλεχος στο τμήμα υποστήριξης σε όλα τα προγράμματα της εταιρείας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Δημήτρης Δημητρόπουλος γεννήθηκε στις 26/02/1967 στην Αθήνα.

Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας