Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Dimitriou.jpg

Δημητρίου Δημήτριος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΣΟΕΛ, AIA, ACCA) με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

Πλαϊνό μενού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εισηγητής σε σεμινάρια επιχειρηματικού αλλά και ενδοεπιχειρησιακού χαρακτήρα.

Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α σε εκπαιδευτικά μακροχρόνια σεμινάρια "Diploma in IFRS" και σεμινάρια "IFRS & Reporting", "Offshore companies" στις εταιρείες Epsilon Net, KΑΡΙΕΡΑ ΑΕ, Οικονομοτεχνική α.ε., και ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης των βιβλίων "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα I.F.R.S. - Αναλυτική Παρουσίαση" της Grant Thornton

Δημοσίευση άρθρων σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.

Πιστοποιημένος εισηγητής του ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄Τάξης

ΣΠΟΥΔΕΣ

2011 | Απόκτηση του "Diploma in Management Accounting Costing (M.A.C.)" Διεθνή Πιστοποίηση "A.I.A." σε θέματα "Στρατηγικής Επιχειρηματικής ανάπτυξης, με εργαλεία προϋπολογισμού, Κοστολόγησης & Business Plan"

2005 | Απόκτηση του "Diploma in International Financial Reporting Standards" Διεθνή Πιστοποίηση "A.I.A" στα "Δ.Π.Χ.Α"

Απόφοιτος Οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά

Κάτοχος Μεταπτυχιακού στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο "Ινστιτούτο εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών" (ΙΕΣΟΛ)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2007 - σήμερα | BAKER TILLY HELLAS - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Επίσης έχει εργαστεί επί σειρά 9 ετών σε άλλες ελεγκτικές εταιρείες όπως η BDO (πρώην BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ) και GRANT THOTNTON

2006 - σήμερα | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε - Υπεύθυνος στην Οικονομική Διεύθυνση.

Ανάληψη του έργου της μετατροπής και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων του Ομίλου "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε." καθώς και άλλων εταιρειών και πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

2005 | Όμιλος ΝΗΡΕΑ ιΧΘΥΟΚΑΛΛΙΈΡΓΙΕς Α.Ε. - Υπεύθυνος Οικονομικής Διεύθυνσης.

Κατά την πρώτη μετάβαση των εισηγμένων εταιρειών στα I.F.R.S. το 2005 ανέλαβε ως υπεύθυνος στην οικονομική διεύθυνση του Ομίλου τη μετατροπή των ατομικών καταστάσεων 22 εταιρειών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας